Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) slapp nylig denne fargerike videoen av et nyoppdaget magnetfelt som omgir jorden og som skapes av tidevannet.

I videoen ser du hvordan vannets magnetiske signatur bølger og beveger seg rundt jorden. Tidevannet, som forårsakes av månens bevegelse, danner elektriske bølger og det er disse signalene de tre ESA-satellittene kalt Swarm nå har kartlagt.

Og det er faktisk ikke bare bare å kartlegge noe slikt.

– Magnetfeltet er veldig lite: Fra der satellittene befinner seg har feltet en styrke på 2-2.5 nanotesla. Det er rundt 20 000 ganger svakere enn jordens globale magnetfelt, forteller Nils Olsen ved Danmarks Tekniske Universitet til BBC.

Der andre satellitter bare ser tidevannet som endringer i havnivået, kan Swarm-satellittene faktisk vise bevegelsene til hele vannmassen, helt ned til havbunnen. De ble plassert i bane rundt jorden i 2013 for å gi ny innsikt i hvordan magnetisme oppfører seg på jorden.

De tre satellittene i Den europeiske romfartsorganisasjonens Swarm-oppdrag skal måle jordens magnetiske signaler. Resultatene vil gi forskere innsikt i hvordan det beskyttende magnetfeltet fungerer. (Foto: ESA/AOES Medialab, via Wikimedia Commons.)

Resultatene kan være viktige for klimastudier ettersom Swarm-målingene gjør det mulig å konstruere bedre og mer nøyaktige modeller av jorden.

– Sammen med annen informasjon som tyngdekraft og seismiske målinger, er magnetfelt en av nøklene til å forstå hvordan planeten vår fungerer under overflaten, sier Rune Floberghagen, oppdragsleder for Swarm, til BBC.

Toppbilde: ESA, via Science Alert.

National Geographic