Vi vet ikke helt når og hvor satellitten Tiangong-1 kommer til å treffe jorda, det eneste vi vet er at det kommer til å skje. Her kan du følge med hele veien.

Ifølge Space.com har Den europeiske romfartsorganisasjon beregnet at den kinesiske satelliten Tiangong-1 vil treffe jorda en gang mellom 30. mars og 3. april. Beregningene endres imidlertid stadig, og du kan følge med endringene i beregningene på ESAs egen side her.

Noe annet som er høyst usikkert er hvor satellitten vil treffe, eller hvor mye av den som er igjen etter å ha rast gjennom jordens atmosfære.

Også her må vi forholde oss til beregninger. The Aerospace Corporation hevder for eksempel at det bare er 10 til 40% av den 8 500 kg tunge satellitten som vil overleve og treffer jorda.

Det er likevel verdt å følge med på satelitten. Jonathan McDowell, en astrofysiker ved Harvard, advarer for eksempel om at bitene som treffer jorda kan veie opp mot 100 kg.

Det er riktignok ikke nok til å true menneskeheten som rase, men det er heller ikke noe hyggelig å få i hodet eller i taket på bilen.

På grunn av satellittens bane kan vi likevel være ganske sikre på hvor den ikke vil treffe. The Aerospace Corporation har laget en nyttig grafisk fremstilling av de mulige treffpunktene. Det grønne området er i faresonen, mens de gule viser stedene hvor det er størst sjanse for å bli truffet. Vi i Norge er i den blå sonen, og blir heldigvis spart i denne omgang.

Foto: The Aerospace Corporation

Kineserene selv påstår at de har kontroll over satellitten, og hevder at om noe av Tiangong-1 skulle nå jorda, vil delene falle i et tomt område i Stillehavet. Både The Aero Space Corporation og Den europeiske romfartsorganisasjonen hevder derimot at alt tyder på at Kinas nasjonale romadministrasjon har mistet kontrollen over satellitten for lenge siden. 

Mens du venter kan du følge med på hvor satellitten befinner seg til en hver tid på satview.org. Den viser ikke bare Tiangong-1s kordinater og annen informasjon, du kan også følge satellitten på et oversiktsbilde over jorden.

Om Tiangong-1 plutselig skulle endre bane og sette fart mot Norge, er det bra at det er noen av oss som holder et lite øye med den. 

Toppbilde: Skjermdump fra satview.org

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.