Det er ikke bare havet som fylles opp med skrot.

Siden russerne først sendte opp Sputnik i 1957, har vi sendt kolossale mengder metall opp til verdensrommet. Men langt fra alt er kommet ned til jorda igjen. Det betyr at tusenvis med biter av romskrot nå går i bane rundt jorda.

Dersom vi inkluderer små partikler estimerer den europeiske romfartsetaten ESA at vi snakker om 170 millioner biter.

Skrotet er dessverre ikke bare et estetisk problem. Det kan også gjøre stor skade på satellitter og bemannede romskip. På grunn av farten det beveger seg i – opptil 56 000 kilometer i timen – er selv små biter nok til å sette verdens kommunikasjonssystemer i fare, slik som GPS, telefonlinjer, TV-signaler og værmeldinger.

Hvor kommer det egentlig fra? Blant annet forlatte raketter og ødelagte satellitter.

Her er en NASA-grafikk av problemet:

Grafikken viser mengden romsøppel i bane rundt jorda. Grafikk: NASA

Hva kan gjøres? 

Flere alternativer har blitt foreslått, som å plukke opp søppelet med en romskip med en robotarm.

En ny artikkel, som publiseres i februarutgaven av Optik – International Journal for Light and Electron Optics, kommer midlertidig med en annen løsning på problemet:

Skyte opp satellitter installert med laser, for så å sprenge romskrotet i fillebiter.

Forslaget kommer fra forskere ved kinesiske Air Force Engineering University.

Forskerne har kjørt flere simuleringer på hvordan banen på romskrotet vil bli påvirket av strålingen av lasere. De mener at man kan senke rombanen til skrotet så mye at den fyker inn i jordas atmosfære, om lag 200 kilometer fra overflaten. Her vil skrotet brenne opp.

Forskerne selv kaller arbeidet for «et nødvendig teoretisk grunnlag for å sende ut rombaserte laserstasjoner og videre innføring av fjerning av romskrot ved hjelp av en rombasert laser».

Det oppsiktsvekkende forslaget er ikke helt nytt. Japanske forskere lanserte et lignende forslag i 2015.

Som denne gode oversikten fra Vice Motherboard påpeker, er noen riktignok ganske kritiske til at en verdensmakt vil skyte opp en gigantisk laser i himmelen over oss.

Det gjenstår imidlertid å se hvor realistisk det er å få det til utenfor de teoretiske simuleringene. Den ferske forskningen kan likevel være et steg på veien mot en løsning på problemet med romskrotet.

Illustrasjonen øverst: Fulvio314/NASA

National Geographic