Scenario: En apokalyptisk hendelse har rammet verden, og det har gått svært hardt utover menneskene. Faktisk har kun to personer overlevd: én kvinne og én mann.

Er alt håp ute for menneskeheten, eller er det fortsatt mulig for arten å overleve?

Adam og Eva klarte det, ifølge Bibelen. Det samme gjorde en lang rekke dyrearter i Noahs ark (Noah hadde selv med seg kone, tre sønner og tre svigerdøtre).

Men hva om scenarioet hender deg? Ville du i det hele tatt prøvd, eller hadde du gitt opp med en gang? Er det egentlig håp i hengende snøre?

Spørsmålet har blitt stilt, og forsøkt svart, flere ganger. Forskning gjør at vi kommer et lite stykke på vei.

Problemet med innavl

I tillegg til artens ekstreme sårbarhet for naturkatastrofer, sult og andre ulykker, er mangelen på et genetisk mangfold et betydelig problem.

For at menneskeheten skal overleve, må kvinnen og mannen nødvendigvis få barn sammen. Det kan være nervepirrende nok, men de virkelige problemene starter i de neste generasjonene. Først må søsknene få barn med hverandre for at menneskeheten skal overleve, deretter søskenbarn.

Det er med andre ord strengt nødt å bli en del innavl.

Rent genetisk er det et stort helseproblem. Innavl øker sjansen for barnedød, samt både fysiske og mentale defekter, skriver BBC i sin gjennomgang i spørsmålet.

Ett eksempel: En tsjekkisk studie, som så på tall fra 1933 til 1970, fant at 40 prosent av barna fikk alvorlige handicap dersom foreldrene var i nær slekt (søsken eller barn og foreldre) med hverandre. 14 prosent av disse igjen døde av skadene.

Innavl fører dessuten til lavere sædkvalitet og dårligere immunforsvar, noe som gjør den sårbare artens overlevelse mye vanskeligere. Når arten består av én, eller noen få, av hvert kjønn, kan sterilitet ha store konsekvenser.

Rødt hår og recessive gener

Hvorfor er innavl en så stor genetisk ulempe? Grunnen er at ikke alle arveanlegg hos et individ kommer til uttrykk. Vi arver alltid to sett, ett fra mor og ett fra far. Recessive, eller vikende, gener er «skjulte» så lenge vi ikke har to av dem.

For eksempel må man ha to kopier av genet for rødt hår, for å få det selv. Det er det som gjør at to foreldre med ikke-rødt hår kan få et barn med rødt hår. De må da bære ett recessivt gen for rødt hår hver, og begge må gi dette til barnet sitt. Det samme gjelder blå øyne, som også er recessive.

Flere arvelige sykdommer fungerer på samme måte. Du må arve to av det samme skadelige recessive arveanlegget for at sykdommen skal ramme deg. Dersom foreldrene dine deler mange av disse, er sjansen langt større for at du vil få disse også.

Kan gå fint

Hva betyr alt dette for de siste to menneskene på jorda? Det er langt fra gitt hvordan det vil gå, men det finnes håp.

Philip Stephens forsker på økologi, evolusjon og miljø ved britiske Durham University. Han forteller at bevisene for den kortsiktige effekten av lavt genetisk mangfold er betydelig, men understreker at det kun er snakk om økte sannsynligheter for genetiske sykdommer. Mange går det jo bra med.

Han mener derfor at sjansen er rimelig god for at to personer kan befolke jorda på nytt.

– Det finnes historier om arter som gjør utrolige comeback fra nær utryddelse – alt er mulig, sier han til BBC.

Og hvor lang tid vil det ta før vi blir like mange mennesker igjen?

Det er ikke særlig realistisk, men dersom alle kvinner fikk åtte barn, vil verdensbefolkningen vokse til 7 milliarder igjen på bare 556 år, ifølge BBC.

 

National Geographic