Forskere observerte dvergsjimpanser i en rekke situasjoner og ble forbløffet over hva de så.

Dvergsjimpanser (også kjent som bonoboer) er svært sosiale dyr. De lever sammen og deler mat med hverandre – selv med fremmede. Slik deler de flere fellestrekk med mennesker. Det er også dyrearten som, sammen med sjimpansen, viser størst likhet med menneskene.

«En preferanse for hjelpere over sabotører har spilt en sentral rolle i evolusjonen til menneskelig utvikling og samarbeid», skriver forskere ved Duke University i en fersk artikkel publisert i tidsskriftet Current Biology.

Likevel tyder en serie eksperimenter på at dvergsjimpanser kan foretrekke antisosial atferd.

«Resultatene åpner for muligheten for at motivasjonen for å foretrekke prososiale individer utviklet seg i mennesker etter at de skilte seg fra andre aper», heter det i artikkelen.

  • Sjimpanser lar seg lure av dette trikset. Gjør du?

En gruppe dvergsjimpanser. Foto: William H. Calvin (CC BY-SA 4.0), via Wikimedia Commons

I studien så man på en gruppe dvergsjimpanser i Kongo. Forskerne viste apene ulike videoer og noterte seg hvordan de handlet etterpå.

Først viste de en video av todimensjonale figurer der en sirkel med to øyne forsøker å komme seg opp en bakke. En trekant med to øyne forsøker å hjelpe firkanten opp, mens en firkant med to øyne forsøker å dytte den ned igjen.

Deretter ble sjimpansene tilbudt frukt med en firkant eller en trekant. Studien viser at sjimpanser, lik tre måneder gamle spedbarn, klarer å kategorisere individer på bakgrunn av oppførselen deres. Men i motsetning til spedbarn, foretrekker de den ufine firkanten.

I de neste eksperimentene viste forskerne dvergsjimpansene en rekke sketsjer der en leke først ble funnet og gitt tilbake av en person, deretter stjålet av en annen person. Igjen foretrakk dvergsjimpansene å få mat av den som utviste usympatisk oppførsel.

Faktisk var forskernes plan bare å studere om sjimpansene kunne skille mellom moralske og umoralske handlinger, skriver Scientific American. Dersom de kunne det, ble det tatt for gitt at de ville foretrekke de snille.

Så hvorfor foretrekker de slemmingene?

Forskerne tror det kan henge sammen med at dvergsjimpansene foretrekker dominante individer. Men, som de påpeker, kan man være dominant uten å være usympatisk. Det vil derfor bli forsket mer på senere.

Scientific American har laget en liten film om funnene:

National Geographic