Jorden nynner, konstant, men vi kan ikke høre det. Grunnen er at den konstante lyden, som trolig stammer fra havets bevegelse, ligger på en frekvens som ligger 10 000 ganger lavere enn hva det menneskelige øret klarer å oppfatte. Nå har et internasjonalt forskerteam klart å fange opp den lave rumlingen fra havets bunn.

Ikke at musikken planeten lager er noen form for easy listening:

Spahr Webb ved Columbia University sammenlikner, ifølge nationalgeographic.com, lyden med at noen slår på alle pianotangentene samtidig, bare at frekvensene ikke er harmoniske, men i stedet svært forskrudde.

At jorden lager lyd er egentlig ikke ny informasjon. Helt siden 1959 har forskere latt seg forundre over den lave musikken. Men studien som nylig ble publisert i Geophysical Research Letters er første gang nynningen har blitt tatt opp på havets bunn.

Det finnes en lang rekke grunner til å dykke ned dyphavet for å ta opp lyden jorden lager. En av dem er at ingen er helt sikre på hva lyden kommer av. Noen mener at lyden kommer av havets bølger som slår mot bunnen og seg selv, andre mener lydene stammer fra turbulens i atmosfæren, mens atter andre tror lyden forårsakes av stormvind rundt jorden, ifølge National Geographic.

– Folk skjønte ganske tidlig at denne lyden er forårsaket av havets bølger, forklarer Webb til magasinet.

– Men etterhvert som målingene har blitt bedre, har det gått opp for oss at denne nynningen er konstant.

Denne nye studien anslår at en del av vibrasjonene kan stamme fra atmosfærisk turbulens, men at mesteparten av dem stammer fra havets bevegelse over jordens kontinentalsokler.

Hovedårsaken til at forskerne er så opptatt av denne lyden er at den gir en gyllen mulighet til å lære mer om jordens indre. I dag har forskere bare muligheten til å gjøre dette ved å studere vibrasjonene under jordskjelv.

Dette begrenser undersøkelsene til bestemte tider og steder. Men den konstante lyden jorden lager selv finnes over hele verden. Det kan gi en mer pålitelig måte å finne ut mer om jordens innside, skriver smithsonianmag.com.

– Det kan vi bruke til å finne ut mer om strukturen til jordens indre, sier Webb.

Toppbilde: NASA/NOAA/GSFC/Suomi NPP/VIIRS/Norman Kuring [Public domain], via Wikimedia Commons

National Geographic