– Planter er egentlig bare svært trege dyr, hevder entomolog og botanist Jack C. Schulz, ifølge BBC.

Han er professor ved universitetet i Missouris avdeling for plantevitenskap, og har i fire tiår forsket på samspillet mellom planter og insekter.

I 2010 skrev han en forskningsartikkel for å illustrere likhetene mellom planter og dyr, som det er ganske mange av, viser det seg: De kan for eksempel både hørelukte, og føle.

Nå kan en ny egenskap legges til på listen over ting planter deler med dyr: Planter kan bli slått ut av narkose, skriver arstechnica.com.

Det er flere grunner til at dette er oppsiktsvekkende. Det mest åpenbare er at planter mangler et sentralnervesystem, så forskerne er ikke helt sikre på hvorfor de blir påvirket av narkose, men så er de ikke helt sikre på hvordan narkose virker på mennesker heller.

Og nettopp det er grunnen til at noen stakkars planter i vitenskapens navn nå blir slått ut av kjemikalier. De tyske og italienske forfatterne av den nye studien mener at vi en gang for alle kan finne ut av narkosens mekanismer ved å studere dens effekt på planter. Og videre: om de lykkes med det, kan man bruke planter til å utvikle nye typer bedøvelse.

– Vi ser på planter som ideelle modeller for å studere effekten av narkose og som et passende testsystem for menneskelig narkose, skriver de i studien.

Så hvordan vet forskerne at plantene faktisk ble lagt i narkose? For det første arbeidet de med planter som reagerer på berøring, som Venusfluefanger (Dionaea muscipula) og Sanseplante (Mimosa pudica)Sistnevnte folder bladene innover umiddelbart når den berøres.

Etter å ha gitt plantene narkose på forskjellige måter, blant annet ved å putte dem i kammere med narkosegass, sluttet plantene helt å reagere på berøring.

Da forskerne så at plantene sluttet å reagere på berøring, gikk de enda dypere for å se om plantene faktisk var i narkose.

Etter å ha bedøvet en venusplante målte forskerne elektriske signaler på plantens overflate. Når planten var … vel, «våken», avga plantens overflate elektriske signaler som forskernes måleinstrumenter kunne fange opp, men etter å ha blitt lagt i narkose forsvant de.

En «våken» Venusplante. Foto: che [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons

Det tok om lag 900 sekunder før de elektriske impulsene kom tilbake, skriver arstechnica.com, noe som tyder på at narkose slår ut plantenes bioelektriske system, akkurat som hos mennesker.

Om du ønsker å vite mer om narkose og hvordan forskerne ikke er helt sikre på hvordan det fungerer, anbefaler vi den glimrende episoden av podcasten Radiolab: Decoding The Void.

Toppbilde: Michal Klajban (Hikingisgood.com) (Eget arbeid) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

National Geographic