Fugleartene som tidligere ble betegnet som «Darwinfinker» gjør evolusjonsteoriens far stolt. I ekspressfart har de utviklet en helt ny art!

Det er lett å tenke at evolusjon tar tusenvis, kanskje millionvis av år, noe som er tilfelle for mange arter. Men en fuglegruppe som tidligere ble kalt Darwinfinker har hastverk.

La oss ta en tur til Galápagos – fordi selvfølgelig skal vi dit. Det er jo snakk om evolusjon, og da er øygruppa nærmest som en helligdom og regne. Øyene har et unikt dyre- og planteliv, og det var her Charles Darwin gjorde mange av observasjonene som dannet grunnlaget for hans evolusjonsteori.

I flere tiår har forskere fulgt fuglepopulasjonen på den lille øya Daphne Mayor. På 80-tallet oppdaget de at en kaktusfink var ankommet øya. Den hører ikke naturlig til på Daphne Mayor, og hadde trolig fløyet drøyt 105 kilometer fra en annen Galápagos-øy, Española, skriver BBC.

På 80-tallet fløy trolig en kakutsfink 105 kilometer til øya Daphne Major i Galápagos. Der paret den seg med de lokale finkfuglene, noe som har ført til en helt ny art. (Foto: putneymark (beskåret) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons)

Ifølge en ny studie i tidsskriftet Science, begynte denne hannen å pare seg med en av de lokale artene, den mye mindre bakkefinken.

Nå, nesten 40 år senere, lever avkommet deres i beste velgående og består av rundt 30 individer. 

Denne nye populasjonen er tilstrekkelig distinkt i form og oppførsel fra de andre lokale fuglearter, og parer seg ikke med andre populasjoner.

POW – ny art!

– Det er svært overraskende at denne nye hybriden ikke parer seg med de andre finkeartene på øya, slik vi antok at den ville, sier Leif Anderson ved universitetet i Uppsala. Han har analysert den nye populasjonen som enkelt og greit kalles «Big Bird-populasjonen» genetisk.

Grunnen til det er at de innfødte artene kjenner rett og slett ikke igjen paringsropene til den nye storfuglen.

– Dette er et ekstremt tilfelle av noe vi har innsett med årene: Evolusjon kan skje veldig raskt, sier Roger Butlin, en artsekspert som ikke var med på studien, til BBC.

Vanligvis vil avkommet etter to distinkte arter være lite tilpasset til det nye habitatet, men ettersom Big Bird-fuglene er større enn de lokale populasjonene, nærer den seg på annen uutnyttet mat.

Daphne Major hører til Galápagos-øyene og er hjemstedet til den nye finkarten. (Foto: Movera [GFDL / CC BY 3.0], via Wikimedia Commons)

Etter kun to generasjoner, viser studien at den nye finken reproduserer seg totalt isolert fra de opprinnelige artene på Daphne Mayor.

– Å vente på at mutasjon skal forårsake én endring av ganger, vil ny artsdannelse ta svært lang tid. Men slik hybridisering kan være langt mer effektivt – kun ved å innlemme ett nytt individ i en populasjon, mener Butlin.

Vi ønsker den nye fuglen velkommen!

Toppbilde: Charlesjsharp [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

National Geographic