Etter menneskelige standarder har sopp et svært promiskuøst og frigjort sexliv.

Sopp er ikke bundet av de samme kjønnsmessige begrensningene som oss mennesker. Men stilsporesopparten Schizophyllum commune (kjærlig kalt «schizo») eller kløyvsopp har et uvanlig høyt antall kjønn.

23 000 kjønn, ifølge Popular Science, og kan reprodusere med alle disse, bortsett fra sitt eget kjønn.

Kløyvsoppen finnes over hele verden, men er sjelden her i Norge. Hovedsakelig finner du den i Sørøst-Asia, India, Madagascar og Nigeria. Til tross for at mange vestlige guidebøker klassifiserer den som uspiselig, brukes den både som mat og til medisinske formål i tropiske strøk.

Kløyvsoppen har over 23 000 forskjellige kjønn, og er seksuelt kompatibel med alle foruten sitt eget kjønn. (Foto: Bernard Spragg, via Wikimedia Commons)

Så til de «saftige» detaljene.

Dyr og mennesker er – dessverre, mener kanskje noen – avhengig av anatomisk kompatibilitet: Kjønnsorganene må passe sammen. Slike begrensninger bryr ikke sopp seg om!

For hva er vel reproduksjon annet enn spleising av celler? Sopp må fortsatt ha fysisk kontakt for å formere seg, må vite, men det er nok at de sklir inntil hverandre og oppretter en såkalt «klemmeforbindelse». Det gjør det mulig for soppene å overføre cellekjerner seg imellom.

Men som alt her i naturen er det mer som foregår enn det blotte øye kan se.

Kløyvsoppsex styres nemlig av et sett med to gener på to forskjellige kromosomer, enkelt og greit kalt A og B. Hver av disse genene har to alleler, alternative utgaver av genet, enkelt og greit kalt alfa og beta.

Det betyr altså at det er fire distinkte punkter i kløyvsoppgenomet hvor variasjoner kan forekomme: A-alpha, A-beta, B-alfa og B-beta.

Ja, her blir det etter hvert litt komplisert ettersom det forekommer svært mange forskjellige sammensetninger av disse genetiske variasjonene. Vil du fordype deg mer i detaljene rundt kløyvsoppsex, kan du lese mer om blant annet A-alfa-1 og B-beta-5 på Popular Science.

Vi nøyer oss med å konkludere at kløyvsoppen kan pare seg med de aller fleste andre kjønnsmessige variasjonene innenfor populasjonen. Og med 23,328 distinkte kjønn, skorter det ikke akkurat på muligheter!

Og dette er en glimrende strategi for å opprettholde et kjønnsmessig mangfold: Kløyvsoppen er nødt til å kopulere med et genetisk distinkt individ.

Slik reproduksjon er vanlig innenfor soppverdenen, bare ikke i en like utstrakt grad som for kløyvsoppen.

Så du kan jo ha det i tankene neste gang du spiser en sopp. Sannsynligvis har den et langt mer komplisert sexliv enn det du har.

Toppbilde: Klaus Høiland. CC BY NC SA 3.0, via Store norske leksikon

National Geographic