En amerikansk dame opplevde noe utrolig: Hun var allerede gravid da hun ble gravid på nytt igjen.

Amerikaneren Jessica Allen hadde takket ja til å bli surrogatmor for et kinesisk par, og var gjennom kunstig befruktning blitt gravid. Etter seks uker dro Allen på ultralyd for å sjekke at alt var i orden, og fant fort ut at hun bar på tvillinger. De to guttene ble født og gitt til foreldrene i Kina, men etter en liten stund fikk Allen et bilde av barna fra de kinesiske foreldrene.

Var ikke den ene gutten litt lysere enn den andre? 

Foto: Pexels

Jo, det synes Allen også. En DNA-test viste nemlig at den ene gutten ikke var tvillingen til det kinesiske paret, men Allens biologiske sønn!

Allen hadde altså blitt gravid med sitt biologiske barn samtidig som hun var gravid med det kinesiske parets barn.

Dette fenomenet kalles på engelsk for superfetationDette er ifølge IFLS ganske uvanlig å se hos mennesker, da kroppen vanligvis begynner å produsere hormoner som stopper eggløsning når man blir gravid. Dette har ikke skjedd i Allens tilfelle, og enda et av eggene har altså blitt befruktet.

Superfetation er såpass sjeldent at forskere rett og slett ikke vet årsaken til at det innimellom skjer.


Etter mye om og men, fikk endelig Allen og hennes mann Wardell sønnen sin fra det kinesiske paret, og kalte han for Malachi. Allen fikk 30 tusen dollar (omtrent 245 tusen norske kroner) for å være surrogatmor, og ble i utgangspunktet lovet 5 tusen dollar ekstra i bonus da legene trodde hun var gravid med to barn. Allens hjemstat California tillater surrogati, men surrogati er ikke lov i Norge.

Toppbilde: Wikimedia

National Geographic