Hva er vel mer passende, like før helgen, enn å grave litt i historien til en av de vanligste kjønnssykdommene hos oss mennesker?

Først en liten advarsel: Denne saken er litt … rar. Men frykt ikke, det ligger ordentlig forskning til grunn!

En ny studie viser nemlig at mennesket kan ha fått genital herpes fra en av våre fjerne slektninger, Paranthropus boisei, også kalt «Nøtteknekkermannen».

«Nøtterknekkermannen» fikk kallenavnet på grunn av vanvittig sterke kjevemuskler, gigantiske kinnbein og jeksler som var fire ganger så store som våre. (Foto: Tim Evanson via Flickr)

Men først litt om herpes.

Ifølge Norsk Helseinformatikk, skilles det mellom to typer herpesvirus: Type 1 finnes gjerne på lepper og fører til gjerne forkjølelsessår, mens type 2 er det vi kjenner som genital herpes. Førstnevnte kan overføre både seksuelt og ikke-seksuelt, mens genital herpes overføres nesten utelukkende seksuelt.

Mikroskopbilde som viser endringer i et herpes simplex virus. (Bilde: Nephron via Wikimedia Commons)

I 2014, viste en studie at type-1 viruset trolig ble overført til mennesker for rundt 6-7 millioner år siden, og våre forfedre fikk det sannsynligvis fra sjimpanser.

Genital herpes, skriver Live Science, kan derimot spores til mellom 1,4 og 3 millioner år siden, lenge etter at før-mennesket skilte seg fra før-sjimpansene.

– Herpesvirus kan smitte alt fra mennesker til koraller, og hver art får svært spesifikke virus, sier virolog Charlotte Houldcroft, ved University of Cambridge. Hun er en av forfatterne bak en ny studie publisert i tidsskriftet Virus Evolution.

Det skal altså litt til for at genital herpes overføres mellom arter med ulik DNA.

Da forskerne diskuterte genital herpes under en middag (!) bestemte de seg for å finne ut hvilken art i menneskets slektstre som trolig var smittebæreren.

De mistenkte var Australopithecus afarensisHomo habilisHomo rudolfensis og Paranthropus boisei, altså «Nøtteknekkermannen» .

I sann CSI-stil gikk de til verks. De rekonstruerte klimaet i det forhistoriske Afrika for å finne ut hvor det fantes regnskoger der sjimpanser kan ha levd. Disse resultatene sammenlignet de med funn av fossiler til de mistenkte menneskelignende artene.

Forskerne slo fast at Paranthropus boisei trolig var den originale smittebæreren. Han var på rett sted i Afrika, levde i den tidsperioden genital herpes sannsynligvis krysset artsbarrierene og «Nøtteknekkermannen» kunne også ha hatt kontakt med våre forfedre Homo erectus.

– Når genital herpes overføres til en art, blir den værende. Viruset overføres lett fra mor til avkom, eller gjennom blod, spytt og sex. Viruset vil da ha kunne krype på tvers av Afrika, slik det kryper ned endene av nervene og inn i forplantningsorganene våre – sakte, men sikkert, konkluderer virolog Charlotte Houldcroft.

– Eh…ok. Men hva er poenget med denne forskningen?

Jo, DNA-analyse av virus, bakterier og andre smittebærende organismer forteller oss ikke bare om sykdommers opprinnelse, men gir også verdifull kunnskap om våre forfedres levesett.

Vi har for eksempel oppdaget at flatlus ble overført til mennesket fra gorillaer, mens Christopher Columbus og mannskapet hans kan ha tatt med seg syfilis hjem fra «Den nye verden».

Men du sitter kanskje igjen med enda et brennende spørsmål: Forekom hyrdestunder mellom «Nøtteknekkermannen» og både Homo erectus og sjimpanser?

Sannsynligvis ikke, skal vi tro forfatterne bak studien. De ulike artene kan ha fått viruset gjennom åpne sår eller gjennom å drikke ved siden av hverandre ved en innsjø. Deretter vil det ha mutert til genital herpes slik vi kjenner det i dag.

Men uansett, dersom du skulle havne i «uløkka» i helgen – ja, så vet du nå hvem du skal skylde på.

En vitenskapelig rekonstruksjon av Paranthropus boisei (Foto: Lillyundfreya [CC BY-SA 3.0] via Wikimedia Commons)

Toppbilde: Cicero Moraes [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

National Geographic