Limet kan brukes på sår både på huden og sår inni kroppen, og kan revolusjonere akuttmedisin.

Limet er laget av et naturlig elastisk protein som heter tropoelastin. En versjon av dette proteinet, som på engelsk blir kalt methacrylated tropoelastin, ble testet av forskere, og fikk navnet MeTro.

Det hele endte i en prosess som laget superlimet, og alt er dokumentert i en rapport publisert i Science Translational Medicine.

Limet påføres først såret så det blir gele-aktig, og dermed ikke lekker. Deretter bruker man UV-lys til å lukke såret med limet. Det hele kan være over så raskt som 60 sekunder. Dette har åpenbart mange store fordeler. Spesielt kan superlimet MeTro revolusjonere måten man behandler skader i stuasjoner hvor tid er viktig, som i en krig eller i bilulykker.

Den vanligste måten å lukke sår på nå, er ifølge IFLS å bruke sting, stifter eller tråd. Disse tar imidlertid mye lengre tid, og er ikke spesielt effektivt på deler av kroppen som stadig utvider eller trekker seg sammen, som lunger eller steder med mye blodårer.

MeTro-limet lukker såret på sekunder. Foto: UNIVERSITY OF SYDNEY

MeTro har også en annen spesiell egenskap. Den kan nemlig programmeres til å holde sammen så lenge man vil, fra timer til måneder. Dette gjøres ved å endre enzymet som bryter ned limet.

Men, MeTro er så langt bare testet på årene og lungene til rotter, og lungene på griser. De testene har imidlertid gått så bra at man nå er klare til å gjøre de første forsøkene på mennesker.

Toppbilde: Skjermpdump fra abc.net

National Geographic