De forente arabiske emirater har lansert planer om å bygge Mars Scientific City – en simulert Marskoloni i ørkenen utenfor Dubai.

De forente arabiske emirater har som mange andre oljerike land, mye penger. De har heldigvis tenkt å bruke en del på forskning også. Nå har landet lansert planer om å bygge en Marskoloni-prototype i ørkenen sin.

Som vanlig når De forente arabiske emirater gjør noe, koster også Mars Scientific City mye penger. Kolonien kommer ifølge Science Alert til å få en prislapp på hele 1080 millioner norske kroner.

Kolonien vil være på ca. 177 000 kvadratmeter, som er omtrent den samme størrelsen som den tidligere fengselsøya Alcatraz, utenfor San Francisco.

Innsiden av den simulerte Mars-kolonien. Foto: Dubai Media Office

Den falske Mars-kolonien er endel av Emirates Mars Mission, som jobber for å opprette en koloni på Mars om 100 år, i 2117.

Kolonien skal bestå av flere enorme kupler, og veggene skal være 3D-printet med materiale laget av sanden fra ørkenen i De forente arabiske emirater.

Det er et skandinavisk innslag i Mars-kolonien også, den er nemlig tegnet av den danske arkitekten Bjarke Ingels. 

For å simulere hvordan det blir å overleve som kolonister på en ny planet, skal et team av forskere bo i den simulerte Mars-byen i ett år. Det er selvsagt en del aspekter med det å bo på Mars som ikke kan simuleres i ørkenen utenfor Dubai, for eksempel oksyngenmangel og den intense UV-strålingen.

Foto: Dubai Media Office

 

Kolonien vil også inneholde forskningssentre som vil prøve å finne ut hvordan ressurser som mat og vann best mulig kan porsjoneres ut, samt et museum viet til menneskehetens største rom-bragder.

Skulle Emirates Mars Mission vise seg å bli et viktig steg i retningen mot menneskets kolonisering av Mars, vil prosjektet utvilsomt få plass i en fremtidig utstilling selv.

Kanskje på Mars?

Toppbilde: Dubai Media Office. 

National Geographic