Nylig publiserte opptak viser Sovjets forsøk på å bruke atombomber til landskapsarkitektur.

I 1965 sprengte Sovjetunionen en atombombe under jorden i Kasakhstan for å opprette et vannreservoar. Det store krateret som blir igjen etter eksplosjonen blir så en slags demning for en allerede eksisterende elv. Det blir så laget et kanal inn til krateret så vannet kan fylle det opp.


Video: SPL / mediadrumworld.com

Krateret finnes fremdeles den dag idag, ifølge IFLS. Det har fått navnet Chagan, og som du kanskje allerede nå har gjettet har innsjøen et stort problem: den er radioaktiv.

Innsjøen Chagan i Kashakstan. Foto: Google Maps

Eksplosjonen i Chagan var den første av i alt 124 i et program sovjeterne kalte Atomeksplosjoner for den nasjonale økonomien (!), eller program #7 som det også mer kryptisk ble kalt. Programmet ble brukt til å finne ut om man kunne bruke atomvåpen på en fredfull måte, innad i sitt eget land.

Blant forsøkene som ble gjort med atomvåpen var leting etter mineraler og andre ressurser, et program for å lage undergrunnshuler for lagring av olje, gass og giftig avfall og flere eksplosjoner for å lage kanaler og lignende.

De fleste eksplosjonene førte til svært mye forurensing av radioaktivt materiale i atmosfære og naturen i Sovjet, og programmet ble tilslutt nedlagt i 1989 da det ble bestemt at man ikke lenger skulle bruke eller teste atomvåpen på sovjetisk jord.

USA hadde også et lignende program ved navnet Operation Plowshare. Programmet ble blant annet brukt til å se om atomvåpen kunne brukes i konstruksjon eller lignende, men de negative konsekvensene stråling ga førte til mye motstand i befolkningen.

Hele programmet ble avsluttet i 1977, etter 27 forskjellige prosjekter.

Sedan-krateret ble laget i Operation Plowshare, og er 100 meter dypt og 390 meter bredt. Foto: US Government.

Toppbilde: mediadrumworld.com

National Geographic