Vi har allerede omfattende planer for hvordan en base på månen kan se ut. Nå må vi bare få noen til å bygge den.

Søndag 24. september klokken 22 er det premiere på National Geographics nye serie, Year Million. I serien følger vi en fiktiv familie som får føle på kroppen hvor mye ny teknologi kan påvirke en helt vanlig families liv, fra livsforlengende medisin til utforskning av verdensrommet.

I episode fem utforsker serien hvordan vi må tilpasse oss om vi skal reise til andre fjerntliggende galakser, spesielt om vi skal kolonisere andre planeter. Det første steget mot en kolonisering av verdensrommet er månen. Månebaser har vært en sentral del av science fiction i en årerrekke, men her er vi i 2017 og det er fremdeles ingen base på månen.


Video: ESA

Det betyr ikke at vi ikke tenker på det. Faktisk lanserte nylig ESA, den Europeiske romfartsorganisasjon har presenteret en ganske omfattende visjon av hvordan livet på en månebase kan se ut. På årets European Planetary Science Congress i Riga i Latvia, viste de frem noe de kaller Moon Village.

Månebase. Foto: ESA

ESA ser for seg en koloni som startes av seks til ti astronauter, som kunne lagt grunnlaget for en koloni på omtrent 100 så tidlig som 2040, og «tusenvis» ti år senere. Som vi tidligere har skrevet om, foreslår ESA også å printe nødvendig utstyr og byggmateriale fra mineraler og ressurser som allerede er på månen, ved hjelp av en 3D-printere.

På sikt er målet at man kan kunne unnfange og føde barn i verdensrommet. Men før det kreves det litt sex-forskning. Selv om månebasen foreløpig drives frem av det Europeiske romfartsorganisasjonen, vil basen være åpen for alle land og nasjonaliteter.

Foto: ESA

Men det er en del hindringer i veien. For det første er det få verdensledere som har vist særlig interesse for å etablere og jobbe for en base på månen. De har rett og slett andre prioriteringer. Akkurat nå er det private firmaer som driver koloniseringen fremover, som SpaceXs Mars One-prosjekt.


Video: SpaceX

For mer om hvilken spennende fremtid vi går i møte, full av utforskning av rommet, forlenging av liv og kunstig intelligens, se første episode av Year Million på National Geographic søndag klokken 221

Toppbilde: ESA.

 

National Geographic