Astronomer har funnet det de mener er et sort hull 100 000 ganger større masse enn sola, i vår egen galakse. Den kan gi svar på hvordan supermassive sorte hull skapes.

Japanske astronomer ville ifølge The Guardian forsøke å finne ut hvorfor en giftig gassky i Melkeveien beveget seg unormalt. De forskjellige typene gass i skyen, blant annet hydrogencyanid og karbonmonoksid, beveget seg nemlig forskjellig hastighet. 

Galaksens største sorte hull er også dens midtpunkt. Kilde: NASA

Da astronomene så nærmere på skyen fant de ut at de forskjellige gassene ble dratt rundt av store krefter, som sannsynligvis skyldes et sort hull på 1.4 trillion kilometer fra den ene siden til den andre.

I tillegg hørte astronomene radiosignaler fra skyen, som også kunne tyde på at det var et sort hull der. Og ikke hvilket som helst sort hull.

Om astronomene har rett er det den nest største sorte hullet i vår galakse, etter det sorte hullet ved Sagittarius A*, i midten av Melkeveien.


Kilde: Kurzgesagt

Dette sorte hullet kan også være et slags missing link blant sorte hull, mellomstore sorte hull, større enn små sorte hull, men mindre enn supermassive sorte hull.


Små sorte hull skapes sannsynligvis når stjerner dør. Det antas også at større sorte hull på en eller annen måte har blitt skapt av mindre sorte hull. Men akkurat nå vet vi ikke hvordan supermassive sorte hull skapes. En teori er at såkalte mellomstore sorte hull samles sammen i større grupper og til slutt blir supermassive sorte hull.

At vi nå kan ha funnet et av disse mellomstore sorte hullene, styrker denne teorien.

Toppbilde: En grafisk fremstilling av galaksens største sorte hull, Sagittarius A/ CC 3.0

National Geographic