Femti nobelprisvinnere ble spurt om hvordan de tror verden kommer til å gå under. Her er svarene.

I en undersøkelse foretatt av the Times Higher Education ble femti Nobelprisvinnere i kjemi, fysikk, medisin, økonomi og fysiologi spurt om hva de regner som den største trusselen mot menneskeheten. Ifølge The Independent var svarende ganske varierende, men de femti kom i hvert fall frem til en topp ti-liste (Noen av de spurte nevnte flere enn en ting).

1: Global oppvarming og overbefolkning 

En tredjedel av de spurte, eller 18 personer, mente global oppvarming og overbefolkning var den største trusselen mot menneskeheten akkurat nå. Kanskje ikke overraskende, med tanke på hvor mye oppmerksomhet disse temaene får for tiden.

Likevel er vi langt unna å løse problemet. De 16 varmeste årene noensinne har vært siden 2000.

2: Atomkrig

Tolv av de 50 spurte mente atomkrig mellom flere land er det største trusselen mot menneskeheten. Selv om vi ikke er i nærheten av de store atomvåpen-arsenalene under den kalde krigen, har ustabile land som Nord-Korea nylig tatt store steg mot evnen til å kunne angripe andre land med atomvåpen.

Kilde: SIPRI

3: Epidemier og immunitet mot medisiner

Fire av nobelprisvinnerne nevnte en ny type epidemi, eller et overforbruk av medisiner som gjorde mennesker immune mot vaksiner og legemidler som den største trusselen. Her får de støtte av Verdens helseorganisasjon (WHO), som mener at nettopp epidemier er den største truslene mot verdens helse akkurat nå.

4. Egoisme

Ja, fire av de spurte mente faktisk egoisme og mangel på menneskelighet var truet av blant annet «internetts forførelser». Jasså!

5. Uvitende verdensledere

På femteplass, med tre stemmer, kommer uvitende verdensledere.

Faktisk nevnte to av de spurte spesielt Donald Trump som den største trusselen mot menneskeheten.

6. Fundamentalisme og terrorisme

Tre av de spurte nobelprisvinnerne mente at terrorangrep med masseødeleggelsesvåpen er en stor trussel. Heldigvis er det ikke så mange som dør i terrorangrep i vesten som det gjorde før.

Kilde: Datagraver

7. Mangel på kunnskap eller forvregning av sannheten

Tre av de spurte mente avvisningen av vitenskap og fakta som «falske nyheter» var urovekkende. Som et godt eksempel på det, utnevnte nylig Trump den nye sjefen for NASA, en mann som ikke tror på menneskeskapt global oppvarming.

8. Kunstig intelligens 

To av de spurte er enige med Elon Musk og co., og mener kunstig intelligens vil utgjøre en trussel mot menneskeheten om det ikke gjøres nok for å forberede oss på den dagen vi har laget superintelligens.

9. Ulikhet

To av de spurte mente ulikhet var en kilde til bekymring. Ulikhet som et problem ble for alvor satt på dagsordenen etter Thomas Pikettys megahit Kapitalen i det 21. århundre. Det er liten tvil om at økonomisk ulikhet har økt i det siste, og spesielt stort er problemet i USA.


Kilde: BBC

10. Narkotika 

En av de spurte nobelprisvinnerne var redd for at noen skulle finne på et nytt superdop som på sikt skulle føre til verdens undergang.

Når alt dette er sagt, sa de fleste av de femti spurte at de mente menneskehetens undergang var urealistisk. Det er også viktig å huske på at det faktisk går ganske bra med menneskeheten for tiden, selv om det ikke alltid virker sånn. Forekomsten av fattigdom, vold og krig har for eksempel stupt de siste årene.

Kilde: Our world in data

Så om vi klarer å holde oss unna «internetts forførelser», er det kanskje håp for menneskeheten likevel. 

Toppbilde: Pixabay

National Geographic