Etter flere navnløse år har endelig det største dyret som noensinne har levd på land fått seg et navn.
Fossilene fra det som er både den største dinosauren og det største levende landdyret som noensinne har levd, ble funnet i Patagonia syd i Argentina i 2012. Dinosauren veide omtrent 70 tonn, og gjennomsnittslengden på dinosaurene som ble funnet er på hele 37 meter. I tillegg var dinosaurene i snitt nesten 6 meter høye!

Men det er mer.

Paleontologen Kristi Curry Rodgers uttaler til The Independent at fossilene av dinosaurbeina viser tegn å å ikke være ferdig utvokst, noe som betyr at dinosaurene kunne bli enda større!

Men navnet da, det var jo det denne saken handlet om? Jo, det kommer nå!

Dinosauren har fått det vitenskapelige navnet Patagotitan mayorum.

Navnesammensetningen er ganske logisk. Patagotitan er fra området den ble funnet på, Patagonia i Argentina, og titan er gresk for stor. Mayorum er et lite nikk til en familie som lot forskere som jobbet med dinosaurfunnene bo på ranchen sin.

Om du vil se dinosauren kan du ta turen til American Museum of Natural History i New York, hvor den tar ganske mye plass.


Kilde: Det argentinske konsulatet i New York

Men hvorfor ble disse dinosaurene så store? Ifølge Diego Pol, en av forskerene som ga navn til Patagotitan mayorum, kan det være på grunn av en enorm vekst i plantene dinosauren spiste, og dermed kunne arten spise masse og bli større og større.

Kilde: Newsweek

Toppbilde: Creative Commons

National Geographic