Etter over 25 års leting har forskere endelig funnet verdens første bekreftede tetrakromat.

Leger i England har ifølge futurism.com funnet en dame med en ekstra type tappecelle, fargereseptorene i øyet. Selv om det bare er én ekstra type celletapp, har den store konsekvenser for synet til kvinnen.

Hun kan nemlig se hele 99 millioner farger mer enn det vanlige mennesker kan!

Tilstanden har fått tilnavnet tetrakromater, mens de aller fleste er trikromater, som vil si at vi har tre typer tappeceller i øyet, istedenfor fire, som den britiske kvinnen.

De av oss som har tre typer tappeceller kan se om lag en million forskjellige farger, mens denne kvinnen og andre med fire, kan se hele 100 millioner farger.  

En tappecelle, eller cone cell, som det heter på engelsk. Kilde: Creative Commons.

De som er fargeblinde har til sammenligning bare to typer celler, det samme antallet som hunder.


Kilde: National Eye Institue.

Men hvordan får man denne fjerde tappecellen så man kan se alle disse fargene?

Fargeblinde menn har som tidligere nevnt bare to typer velfungerende tappeceller, men døtrene og mødrene til fargeblinde har alle fire typer tappeceller. Hvis alle fargeblinde menn viderefører firecellsgenet videre til sine døtre, vil det si at hele 12% av den kvinnelige befolkningen har fire typer tappeceller.

Likevel har vi bare funnet én tetrakromat. Det kan skyldes flere ting.

Leting etter tetrakromater startet ikke for alvor før på slutten av 80-tallet. I begynnelsen ble døtre av fargeblinde menn testet, men ingen av dem så flere farger enn vanlig.

Så, i 2007 prøvde en forsker i Newcastle å samle 25 kvinner med fire tapper i et mørkt rom (hvem har vel ikke gjort det på et tidspunkt?) og flashet så tre sirkler med farger for dem.

En av dem kunne skille mellom alle fargene, og ble den første personen man tror er en tetrakromat.

En teori om hvorfor vi ikke vet om flere tetrakromater er at det aller meste som lages er rettet mot dem som bare har tre typer tappeceller, og dermed får ikke tetrakromatene engang muligheten til å vite at synet deres er spesielt.

Om du bare er en kjedelig trikromat som de aller fleste av oss, er det heldigvis mulig å kjøpe briller som gjør at du ser flere farger.

Toppbilde: Pixabay

National Geographic