For deg som ennå ikke vet hva du skal gjøre i høst har NASA akkurat lyst ut en spennende stilling: jobben som Planetary Protection Officer, rett og slett en jobb som planetbeskytter.

Stillingen går i korte trekk ut på å beskytte jorda fra organisk biologisk forurensing, ved å passe på at roboter og mennesker ikke har med seg farlig fremmed materiale fra verdensrommet.

Det er åpenbart et stort ansvar å være planetbeskytter, men så er heller ikke lønnen så verst. Blir du ansatt kan du forvente en årslønn på mellom 1 til 1.5 millioner kroner i året.

Så var det kvalifikasjonene da.

Du må ha planlagt, utført eller ledet deler av en romekspedisjon av ‹nasjonal betydning›, du må ha omfattende kunnskap om planetbeskyttelse og alt det innebærer (!) og ha en doktorgrad i enten fysikk, matematikk eller være ingeniør.

Og man må være amerikansk statsborger.

Om du ikke er amerikaner kan du vente til tilsvarende jobb blir ledig hos Den europeiske romfartsorganisasjon, den eneste andre organisasjon enn NASA som har stillingen.

Behovet for et aktiv forsvar av planeten vår ble nedfelt i den såkalte Romtraktaten fra 1967, hvor man blant annet ble enige om å unngå forurensing av både verdensrommet, men også «negative endringer i miljøet på jorden som resultat av forurensing fra verdensrommet».

Singeringen av Romtraktaten. Kilde: Creative Commons

Romtraktaten stadfestet også at Månen, planeter og andre legemer i verdensrommet kun skal brukes til fredelige formål, og at ingen skal kunne gjøre krav på noen steder i verdensrommet.

Jobben som planetbeskytter hos NASA innehas for øyeblikket av Catharine Conley, som har hatt jobben så lenge den vanligvis varer, tre år. Det er også mulig å søke forlengelse til fem år, men det er uvisst om Conley kommer til å søke igjen.

En del av jobben er også å beskytte andre planeter fra forurensing fra jorda. Det har ikke gått så bra hittil. Det er allerede blitt et stort problem at det er for mye søppel i verdensrommet.

Kilde: Tech Insider

En av de første utfordringene til den nye Plantbeskytteren blir NASAS planlagte ekspedisjon til Jupiters måne Europa, i jakten på liv.

Og om vi skulle finne fiendtlig liv på Europa får vi håpe vår nye planetbeskytter er på saken. 

Kilde: NASA

Toppbilde: NASA

National Geographic