Vi tar det én gang til fra toppen: En kunstig intelligens, altså et menneskeskapt dataprogram som er i stand til å lære og utvikle seg, har nettopp tatt steget ut og skapt sitt eget språk — helt frittstående fra det menneskelige språket.

Det er kvalitetsmagasinet The Atlantic som omtaler den svært spennende utviklingen, som til tross for dens åpenbare sci-fi-kvaliteter, ble funnet i liten skrift – langt nede i en rapport om Facebooks arbeid med chat-bots.

I rapporten beskriver Facebooks «Artificial Intelligence Research Lab» en maskinlæringsteknikk der de har prøvd å trene det de kaller «dialog agents» til å forhandle.

Det viser seg at chatbotene faktisk er ganske gode på forhandlingsteknikk. På et tidspunkt måtte forskerne faktisk gripe inn i forhandlingene og gjøre endringer i algoritmene. Bakgrunnen for inngripenen var at chatbotene etterhvert gikk over i et eget, internt bot-språk som ikke lenger lignet på det menneskelige.

Fenomenet betyr kort forklart at modellen som ble brukt, der to chatboter skulle forhandle med hverandre og utvikle nye strategier underveis, førte til at de i stedet utviklet sitt eget språk for å kommunisere med hverandre.

Et språk som er bedre og mer effektivt enn engelsk, tysk, norsk, nynorsk, farsi og alle andre språk i verden …

Det sier ikke bare litt …

Vitenskapsfolk, teknologer og kjennere av dette fagfeltet beskriver fenomenet som «mind-boggling».

Om dette er positivt eller negativt for menneskets fremtid, vet vi ikke, men det som virker ganske sikkert er at det ikke er siste gang vi vil høre om noe lignende.

God lørdag med en trashy GIF (et format som forresten fylte 30 år i uken som gikk):

National Geographic