Vår nærmeste stjerne, solen, har lyst kontinuerlig i rundt 4,5 milliarder år, og i hele menneskets eksistens har solen vært den primære lyskilden i vår lille del av universet.

Men sånn har det ikke alltid vært …

Ny forskning fra Berkley-universitetet viser nemlig at alle stjerner faktisk fødes som tvillinger. Betyr dette at vår egen sol hadde en tvilling for 4,5 milliarder år siden?

Svaret er mest sannsynlig «ja».

Ifølge en artikkel fra forskningsnettsiden Phys.org hadde både vår egen, og alle andre stjerner, en tvillingstjerne rett etter fødselen.

Noe av bakgrunnen for denne forskningen er fenomenet med binærsystemer og stjernesystemer med tre stjerner involvert.

Forskerne har lenge lurt på hvordan disse systemene har oppstått. Har én stjerne fanget en annen i gravitasjonsfeltet sitt? Eller har den ene stjernen delt seg i to?

Et bilde fra trippel-stjernesystemet i stjernetåken Perseus. FOTO: Bill Saxton, ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), NRAO/AUI/NSF

Nå viser altså nye, matematiske beregninger, kombinert med avanserte radioanalyser av stjerneformende gasståker, at alle stjerner dannes i par. Analysene er basert på målinger av binær- og trippelsystemer i den stjerneformende Perseus-tåken.

Måledataene ble utsatt for massiv tallknusing for å prøve å finne frem til en opprinnelsesteori for den aktuelle stjernetåkens kombinasjon av binærsystemer og «single» stjerner.

Den eneste metoden som klarte å produsere noe data av verdi, er den som baserte seg på at alle stjernene i utgangspunktet oppstår som tvillingsystemer.

Disse binærsystemene er imidlertid ofte ustabile og vil enten krympe inn eller brytes fra hverandre i løpet av de første par millioner årene.

Det betyr at vår sols «Nemesis» forlot vårt eget solsystem for milliarder av år siden, og i dag er den en av de andre stjernene i Melkeveien. 

Teorien om tvillingfødsler er ikke ny, og flere forskere har tidligere vært inne på temaet.

De senere årene har også datasimuleringer forsterket denne teorien, likevel er det mangel på konkrete observasjoner, men den nye analysen regnes for å være et sterkt bevis for tvillingfødsler.

Mer om hvordan stjerner fødes kan du se i denne fascinerende videoen fra NatGeo:

 

 

 

 

National Geographic