Akkurat nå sender nye funn sjokkbølger gjennom den internasjonale forskningsverdenen, og hvis resultatene stemmer (og mye tyder på at de faktisk gjør det) vil lærebøker over hele verden måtte skrives om.

Bakgrunnen for dette er at det lenge har vært opplest og vedtatt at de aller første menneskene innvandret til Nord-Amerika for rundt 25 000 år siden.

Nå har altså forskere funnet noen beinrester under en motorvei i California som kan snu hele denne forestillingen på hodet — og funnene er publisert i den prestisjetunge forskningsjournalen Nature.

De aktuelle beinrestene det er snakk om stammer fra skjelettet av en gigantisk mastodon (altså en amerikansk mammut, og ikke det særegne groove metal-bandet fra Atlanta).

Slik ser den ut:

Ifølge arkeologene bak studien har beinrestene fra California noen spesielle kutt– og skjæremerker som tilsier at noen har bearbeidet beinrestene med steinverktøy — og implisitt mener de da at det er mennesker som har gjort dette.

Sammen med beinrestene mener arkeologene bak funnet at de også har funnet bein som er modifisert til å fungere som primitive redskaper, og at disse redskapene viser tegn til bruksslitasje som ikke kan oppstå på naturlig vis.

Alt dette høres egentlig ganske salgbart ut, men problemet er bare at beinrestene er datert til å være rundt 130 000 år gamle — altså mer enn 100 000 år eldre enn de eldste bosettingene vitenskapen kjenner til fra dette området. 

På bildene nedenfor mener forskerne at de kan se spor og hakk etter 130 000 år gammel menneskelig aktivitet.

Vi vet ikke helt hva vi skal se etter her, men stoler på at forskerne bak studien vet hva de snakker om.

Anmerkningene på bildene nedenfor skal altså vise en del hakk og slitasjer som angivelig ikke kan ha oppstått naturlig, men skal skyldes at benbitene er slått mot hverandre, omtrent som en hammer og en ambolt.

Selv om både dateringen og artikkelen fra California-funnet blir godt mottatt i forskermiljøet, er det ikke alle som er enige i at dette er definitive bevis på at det fantes mennesker i Nord-Amerika for mer enn 100 000 år siden.

Professor Michael Waters fra A&M-universitetet i Texas er en av dem som ytrer sin skepsis til funnet.

«Ekstraordinære påstander krever ugjendrivelige bevis» uttaler han til Sciencealert, og peker på at moderne DNA-forskning viser at vårt genetiske arvemateriale tilsier at de første menneskene ankom Nord-Amerika for rundt 25 000 år siden. 

Hvem som har rett er ikke lett å vite, og arkeologi kan være en svært krevende vitenskap. Heldigvis får vitenskapen stadig flere og mer nøyaktige metoder for å aldersbestemme slike funn som dette.

Kanskje vil det arkeologiske utgravingsområdet i California avdekke flere biter av puslespillet om menneskets fortid.

Via Sciencealert

Bilder: Wikimedia Commons, Tom Deméré, San Diego Natural History Museum

 

National Geographic