Alzheimer og Parkinsons er to typer du helst ikke vi stifte bekjentskap med. Begge forårsaker nemlig det som kalles demens, og i motsetning til hva mange tror, så er demens en sykdom — ikke en naturlig del av aldringen.

Bare i Norge er over 77 000 mennesker rammet av demenssykdom, og hele 40 000 av disse er relativt unge — altså under 65 år.

I tillegg til dette kommer det store antall pårørende som også lider sammen med den som er rammet. Til sammen er mer enn 350 000 nordmenn en nær pårørende til en demenspasient.

I påsken stod den britiske komikeren Terry Jones, kjent fra Monty Python frem og fortalte at han har demens.

Da er det oppløftende å lese at det britiske forskningsrådet UK Medical Research Council har funnet to medikamenter som effektivt stanser — ikke bare Alzhemiers og Parkinsons ·— men alle degenerative demenssykdommer i hjernen.

Hvordan har så dette gått til? Historien starter i 2013, da et forskerteam fra MRC klarte å hindre hjerneceller å dø under forsøk på dyr.

Oppdagelsen skapte overskrifter den gang, men det aktuelle stoffet kunne dessverre ikke brukes på mennesker ettersom det kunne gi skade på bukspyttkjertelen.

Nå melder britiske BBC at forskere fra MRC har funnet to medikamenter som har den samme beskyttende virkning på hjernen — og enda bedre — dette er stoffer som allerede er i bruk på mennesker.

De to stoffene det er snakk om er et antidepressiva kalt trazodone, og et medikament kalt DBM som brukes i kreftbehandling.

«Det er veldig spennende» sier professor Giovanna Mallucci til BBC.

Forskerne fant frem til disse allerede etablerte medikamentene ved å teste mer enn tusen forskjellige stoffer i forskjellige laboratorie- og dyreforsøk.

Medikamentene virker ved å forstyrre en av hjernecellenes naturlige forsvarsmekanismer, hvor cellene kutter sin interne proteinproduksjon, og sakte men sikkert visner hen og dør.

«Begge stoffene var veldig effektive og hindret hukommelsestap, lammelser og andre funksjonsforstyrrelser i hjernecellene» forklarer professor Mallucci til BBC.

Giovanna forteller videre at hun ønsker å starte kliniske forsøk på mennesker så fort som mulig, og at vi vil vite sikkert om medisinene fungerer allerede om to til tre år.

Via BBC

Toppbilde: Wikimedia Commons

National Geographic