Helt siden Jaques Piccard sitt fantastiske dypdykk på 60-tallet har vi visst at det finnes liv, selv på de aller dypeste og mest utilgjengelige steder på jorden.

Piccard utviklet det ekstremt dyptgående fartøyet USS «Trieste», og i 1968 dykket han og en kollega ned til bunnen av Challengerdypet i Marianergropen, hele 10 916 meter under havoverflaten.

Vi snakker altså mer enn en mil rett ned i mørket …

Både forskere og publikum ble den gang svært overrasket over at Piccard kunne melde om at livet så ut til å trives, også på slike ekstreme dybder.

Nå mener forskere noe er i live på enda større dyp — mange kilometer under havbunnen på det dypeste området i verden.

Bakgrunnen for dette er at forskere fra Utrecht-universitetet i Nederland mener de har bevis for at en eller annen livsform ser ut til å være i live, et sted dypt under bakken i Marianergropen.

I bunnen av denne dyphavsgropen møtes to tektoniske plater, og bevisene forskerne refererer til stammer fra analyser av mineralprøver fra såkalte hydrotermale skorsteiner, som det finnes en god del av der nede.

Noen av de hydrotermale skorsteinene har forgreininger langt ned i bakken under havbunnen, og da forskerne analyserte mineralprøver fra disse, oppdaget de at prøvene inneholdt organisk materiale.

Dette tolkes nå som et relativt sikkert tegn på liv, selv om det ikke er mulig å presisere nøyaktig hvor denne livsformen lever.

Det organiske materialet ble funnet i en mineralgruppe som kalles serpentiner, og denne gruppen består igjen av tre mineraler: antigoritt, krysotil og et med det artige navnet lizarditt.

Forskningsleder Oliver Plumber fra universitetet i Utrecht er over seg av begeistring for funnet, og i en pressemelding uttaler han:

– Det er nesten som en flaskepost. Selv om vi ikke vet akkurat hvor det organiske materialet kommer fra, viser vår kjemiske analyse at det finnes levende organismer dypt inne i de gjørmefylte gangene.

Forskernes beregninger viser at mikroorganismer kan være i live hele 10 kilometer under bakken — altså totalt nesten 21 kilometer under havoverflaten.

Her er temperaturen friske 122 varmegrader … også kjent som det forskerne anser som den teoretisk øvre grense for liv.

Forskerne tror også at livsformene kan finne næring ved å ta til seg restprodukter fra dannelsene av serpentin-mineralene. Det vil i så fall inkludere en meny bestående av metan og hydrogen.

Forskningen rundt hydrotermale skorsteiner er selvfølgelig begrenset av tilgangen og de ekstreme forholdene.

Heldigvis finnes det likevel noen herlige filmklipp fra ekspedisjoner til slike steder, et av dem kan du se her:

 

 

National Geographic