Dæng … Ny forskning sår tvil om hvorvidt et av vitenskapens mest sexy fenomener i det hele tatt eksisterer.

Dette skal selvfølgelig tolkes som et vitenskapelig fremskritt, også om mystifiseringer som «dark energy» lider samme skjebne som «eter» og «fax-maskiner».

Det mystiske begrepet dark energy, eller mørk energi på norsk, er ment å beskrive en hypotetisk form for energi som gjennomsyrer alt rom og bidrar til å øke universets ekspansjonsrate.

Dette går tilbake til 1929, da astronomen Edwin Hubble (ja, han som Hubble-teleskopet er oppkalt etter) gjorde en bemerkelsesverdig oppdagelse:

De andre galaksene i universet beveger seg vekk fra oss. Rettere sagt: Alt i universet beveger seg bort fra alt annet …

Universet utvider seg.

Mange tiår senere ble det observert at universet ikke bare vokser, men at det ekspanderer i et akselererende tempo. Tre astronomer ble i 2011 tildelt Nobelprisen i fysikk for dette funnet, selv om noen nå begynner å så tvil om akkurat denne delen av teorien.

Konklusjonen til forskerne var basert på analyser av en type supernova som kalles type 1a. Disse kan brukes til å regne ut avstanden til galaksen det forekommer i, og via rødforskyvningen kan en beregne hvor fort objektet beveger seg vekk fra oss.

Men hvorfor akselerasjonen skjer, er egentlig aldri blitt forklart. Den ukjente kraften er simpelthen døpt «mørk energi».

Uansett så er det noe der ute som utøver en kraft på absolutt alt i universet, og i kosmologiens standardmodell regner man med at mørk energi utgjør hele 68 prosent av all masse eller energi i universet (dette er som kjent to sider av samme sak).

Mørk materie utgjør fattige 27 prosent. Kun ubetydelige 4,9 prosent er altså igjen til det vi kaller «vanlig» materie, som stein, metaller og gass.

Siden ingen vet hva mørk energi egentlig er, har noen selvsagt prøvd å finne det ut.

I en artikkel som nettopp er publisert i det anerkjente forskningstidsskriftet Monthly Notices of the Royal Astronomical Society argumenterer forskere for at vi ikke trenger den hypotetiske konstruksjonen «dark energy» i det hele tatt.

Forskerne bak artikkelen mener at universets utvidelse foregår i ulike hastigheter avhengig av hvordan massen er distribuert i de forskjellige regionene av universet. 

De eksisterende modellene tar ikke høyde for denne forskjellen i sine beregninger, og det er angivelig denne lille forskjellen som har skapt behovet for «dark energy» for å fylle informasjonshullet som da oppstår.

«Einsteins regnestykker for den generelle relativiteten er matematisk sett så komplekse at i løpet av de hundre årene som er gått, så har ingen klart å finne en løsning som tar effekten av kosmiske strukturer med i regnestykket», sier Dr László Dobos, en av forskerne bak artikkelen, i en pressemelding.

Han påpeker også at feilen oppstår der hvor forskerne prøver å koble svært presise data fra faktiske observasjoner til å passe inn i Einsteins regnestykker.

For å bevise dette har forskerne utviklet et dataprogram som simulerer universets utvikling både med og uten mørk energi — og den versjonen som opererer uten mørk energi ser ut til å matche vårt eksisterende univers på en bedre måte.

Via IFLscience

Toppbilde: NASA/ESA

National Geographic