Her i Norge er rent vann virkelig noe de aller, aller fleste tar for gitt. Senest i dag ble artikkelforfatter stående rundt 40 minutter i dusjen (himmelsk), før det ble konsumert et stort glass iskaldt vann fra springen, og selvfølgelig skylt ned i do, vasket hender og så videre.

Alt dette skjer med en av de mest verdifulle resursene som finnes — nemlig rent ferskvann.

I store deler av verden er vann en knapp ressurs, og mange spår at de neste krigene kommer til å handle om tilgang til drikkevann. Flere steder i verden, som i Israel og andre land i Midtøsten, bygges derfor store anlegg for å gjøre om saltvann til drikkevann.

Dette lar seg gjøre på flere måter, men prosessen er relativt kostnads- og ressurskrevende.

Nå kan britiske forskere ha funnet opp et nytt filter som effektivt fjerner salt fra sjøvann.

Filteret er basert på banebrytende teknologi fra en forskergruppe ved universitetet i Manchester, og benytter det mye omtalte stoffet grafén for å separere salt fra vann.

Grafén er et materiale som består av bare ett lag av karbonatomer, ordnet i et sekskantmønster. Grafén er det tynneste og sterkeste materialet som noensinne er laget, og stoffet leder dessuten elektrisitet bedre enn silisium, et grunnstoff som blant annet brukes til å lage mikrobrikker i datamaskiner.

Materialet gir dermed nye muligheter innen materialteknikk og elektronikk — og nå også innen avsalting av sjøvann. Nedenfor kan du se en video som går dypere inn i den nye grafén-membranens mulige bruksområder.

Det nye filteret er omtalt i siste utgave av Nature Nanotechnology, og benytter flere lag med grafén-oksid — en variant som angivelig gjør det mulig for forskerne å regulere maskestørrelsen (altså størrelsen på «hullene» i sentrum av sekskantene) slik at vannmolekyler passerer gjennom, mens saltmolekyler blir værende på innsiden.

Ifølge forskerne er det også realistiske muligheter for å skalere opp denne metoden slik at den kan benyttes i industriell skala.

Dermed kan kanskje de 14 prosentene av verdens befolkning som ikke har tilgang på rent vann gå en lysere fremtid i møte.

Toppbilde: Universitetet i Manchester

Via IFLscience

National Geographic