Diabetes type 2 er på god vei til å bli en folkesykdom. Man regner med at mer enn 200 000 nordmenn plages av denne sykdommen.

Selv om man sannsynligvis er avhengig av genetiske faktorer for å utvikle diabetes type 2, så er det ingen tvil om at kosthold og livsstil er en sterk påvirkende faktor.

Overvekt og dårlig kosthold gjør at bukspyttkjertelen gradvis ikke klarer å produsere nok insulin, eller at resten av kroppens celler ikke responderer på det insulinet som faktisk produseres — og da får du raskt problemer.

Går du ubehandlet kan det stadig økende blodsukkeret føre til hjertesykdom, nyresvikt og blindhet.

Kostholdsendringer kan gi gode resultater for noen, men aldri før har noen klart å stagge utviklingen ved hjelp av medikamenter — før nå.

En artikkel i forskningsjournalen New Scientist forteller nemlig at forskere fra universitetet i California nylig har testet ut et medikament som setter en effektiv stopper for den fryktede sykdommen.

Det hviskes til og med om bruken av ordene «kur for diabetes».

Bakgrunnen for studien var at forskerne hadde en anelse om at insulinresistens kan skyldes en enzym kalt LMPTP. Enzymet produseres i leveren, og ser ut til å bidra til at kroppens celler etter hvert blir immune mot det viktige signalhormonet insulin.

Forskerne tok en sjanse og satset på å utvikle et helt nytt medikament, spesielt designet for å hemme LMPTP-enzymet.

Til deres store glede ser det nå ut til at forskerne traff jackpot på første forsøk.

Studien som har gitt de interessante forsøksresultatene er imidlertid basert på den meget usunne livsstilen til en gruppe utvalgte laboratoriemus. 

Musene hadde lenge blitt servert en ekstremt usunn diett, og alle hadde utviklet diabetes type 2.

Etter å ha blitt introdusert for det nye medikamentet forsvant insulinresistens — angivelig helt uten bivirkninger — og musenes blodsukkernivå falt tilbake til normalen.

Dette er gode nyheter for alle som plages av diabetes type 2, og selv om medikamentet ikke er tilgjengelig (eller utprøvd) på mennesker er det i alle tilfelle et kjempestort skritt framover.

Via New Scientist

Toppbilde: Pixabay

National Geographic