Woah! Dette er faktisk sjukt store nyheter: Kort fortalt kan et vitenskapelig gjennombrudd snart gjøre det mulig å masseprodusere kunstig blod.

Dette betyr kanskje ikke så mye for deg som er frisk og rask og bare leser en kjapp populærvitenskapelig sak på mobilen, men for alle som havner på sykehus i forbindelse med skader eller operasjoner, kan tilgang på blod bety forskjellen mellom liv og død.

I Norge er det nemlig rundt 50.000 mennesker som hvert år trenger blodoverføring under operasjon eller i forbindelse med medisinsk behandling.

Mesteparten av dette blodet kommer fra frivillige donorer, men flere ganger har Norge vært i en situasjon med prekær blodmangel, og Norge kjøper også blod fra det europeiske markedet.

Blodmangelen gjelder ikke bare i Norge, og i store deler av vesten har forskere i lang tid prøvd å produsere syntetisk blod, uten stort hell.

Det er riktignok mulig, men krever store ressurser og kaster lite av seg, sånn volummessig.

Nå kan forskere fra universitetet i Bristol ha funnet løsningen: Ifølge en pressemelding fra universitetet har de nådd et gjennombrudd i måten man ønsker å masseprodusere røde blodceller på.

Tidligere ble blodceller produsert ved å (grovt forenklet) ta stamceller og sørge for at de utvikler seg til blodceller. Metoden kunne typisk produsere rundt 50 000 blodceller i slengen — og dette høres kanskje mye ut — men i praksis trengs flere tusen milliarder celler bare for én enkelt blodoverføring.

Den nye metoden tar en annerledes tilnærming: Forskerne fra Bristol har skapt en gruppe røde blodceller som er blitt låst til et stadium i utviklingen fra stamcelle til ferdig blodcelle, og denne tilstanden gir cellene i praksis tilnærmet «evig» liv.

Forskerne kan så la de «udødelige» blodcellene kultivere seg nærmest på ubestemt tid, og denne metoden skal kunne produsere store mengder blodceller som så kan ferdigmodnes ved behov.

Studien fra Bristol-forskerne er publisert i anerkjente Nature Communications, og forteller blant annet at teknikken antakelig først blir tatt i bruk for pasienter med sigdcelleanemi og medfødte blodsykdommer som talassemi.

Foreløpig er teknikken mye dyrere enn konvensjonell tapping av (gratis) blod fra snille donorer, men forskerne håper at teknikken skal la seg skalere til industriell skala, og de første forsøkene skal etter planen starte i løpet av høsten.

Ny vitenskap og ny teknikk er gull verdt, men om du har forstått innholdet i teksten over her er det altså et kontinuerlig behov for flere bloddonorer.

Gjør noe godt for andre (og som meget vel kan komme til å gi deg maksimal karma) ved å melde deg som blodgiver — det gjør du enkelt ved å følge denne linken.

Via Nature Communications/IFLscience

National Geographic