Forskerne tror vi nå står på terskelen til å kunne ta i bruk en ny type vaksine, som også ser ut til å kunne fjerne det fryktede HIV-viruset hos de som allerede er smittet.

Hvis dette stemmer – og det ser det ut til å gjøre – vil det være en milepæl innen medisinsk forskning, og vil være livreddende for de anslagsvis 40-50 millionene som i dag er smittet av det dødelige viruset.

For å få til dette har forskere fra IrsiCaixa Research Institute i Barcelona kombinert to tradisjonelle HIV-vaksiner og et medikament som til vanlig blir brukt i behandling av kreftsykdommer.

Ifølge en artikkel i den britiske avisen The Independent har den nye metoden lykkes i å fjerne viruset hos fem forsøkspersoner.

Fremskrittene gjør at forskerne nå håper at man kan utvikle medisinen videre slik at pasienter kan behandles også for aids uten å måtte ta den daglige medisin-cocktailen som skaper mange og kraftige bivirkninger.

Det medisinske forsøket bestod av 24 pasienter med hiv-smitte. Etter behandlingen var viruset ikke mulig å påvise hos fem av dem.

Metoden kalles terapeutisk vaksine, og går i korte trekk ut på å stimulere pasientens eget immunsystem til å slå tilbake mot viruset. 

I forsøket ble alle de 24 pasientene gitt to vaksiner som var utviklet for å stimulere pasientenes hvite blodceller slik at de kan identifisere og ødelegge de cellene i kroppen som er smittet med hiv-virus.

Etter vaksineringen fortsatte pasientene med konvensjonell medisinering i ytterligere tre år. Etter at tre år var gått, fikk 15 av pasientene en ekstra vaksinedose pluss en kur med kreftmedisinen romidepsin, et stoff som «skyller» ut hiv-viruset fra kroppsvev der det kan gjemme seg.

Hos ti av pasientene kom viruset raskt tilbake, men hos fem av pasientene har viruset ikke returnert, selv om pasientene ikke har tatt ytterligere medisiner. En av pasientene har nå gått syv måneder uten medisiner.

I Norge lever 5 843 mennesker med hiv-diagnosen. Mange av dem er avhengige av å ta en mengde medisiner hver dag, resten av livet.

Vi håper den nye metoden med terapeutisk vaksinasjon vil kunne tilby disse en fremtid uten medisiner.

Via The Independent

Toppbilde: Pixabay

 

National Geographic