Huff, dette høres nesten ut som en pressemelding fra kontoret til Dr. Who, men dette er altså beinhard science in the making.

Forskere fra universitetene Harvard og Berkley har altså klart å konstruere såkalte «tidskrystaller» (direkte oversatt fra engelsk: «time crystals»).

Bakgrunnen for det hele er rett og slett en diskusjon fra 2012. En gruppe fremtredende forskere, med nobelprisvinner Frank Wilczek i spissen, fremsatte teorien om at krystaller ikke bare finnes i naturen, altså i det tredimensjonale rommet rundt oss, men også i tid.

Dette ble sett på som høytflyvende tanker, men en gruppe forskere satte seg for å se om det faktisk var mulig å lage en tidskrystall.

Men først, litt oppfriskning av krystallkunnskapene våre:

En vanlig krystall er et fast stoff der atomene er ordnet i et repeterende mønster i alle tre dimensjoner.

En tidskrystall er «en struktur som repeteres i tid»

Selv om dette høres ut som psykedeliske fragmenter fra manuset til en kassert episode av Dr. Who, er det etterrettelig forskning bak dette, og artikler publisert i anerkjente Physical Review Letter.

Første gang forskerne lykkes i å lage tidskrystaller var for kun noen få måneder siden.

Forskere ved universitetet i Maryland lagde et lite kjede bestående av 10 atomer av grunnstoffet ytterbium (fun fact: Ytterbium har navnet sitt fra byen Ytterby i Sverige) og satte så to laserstråler mot atomkjedet.

Formålet med dette var å se om de kunne «knocke» kjedet ut av sin hvilende grunntilstand hvor alt er i balanse …

… og det kunne de.

Resultatet var at det lille atomkjedet havnet i en tilstand hvor det repeterer et mønster — for alltid …

En av forskerne bak studien beskriver fenomenet på følgende måte:

– Dette er rett og slett en helt ny fase for materie.

Fenomenet sammenlignes gjerne med en geléklump. Hvis du tapper fingeren borti geleen vil den disse og riste litt på seg før den til slutt blir rolig og når sin «grunntilstand» igjen.

For tidskrystallenes del vil denne «dissingen» aldri opphøre, for det er nettopp denne som er grunntilstanden.

Nå vil forskerne utforske en helt ny verden av slike stoffer. Selv om det i dag ikke finnes noen umiddelbare bruksområder for tidskrystaller, kan det legges til at det amerikanske luftforsvaret har sponset forsøkene.

Bilde: Ordinære snøkrystaller fra Pixabay

Via Reddit/IFLscience/Physical Review Letter

National Geographic