Forskerne er samstemte i sine beregninger, og mener det er stor sannsynlighet for at du skal kunne se denne kommende stjerneeksplosjonen med egne øyne — uten kikkert.

Dette er første gang i menneskehetens historie at astronomer med stor sikkerhet kan beregne når et slikt gigantisk stjernesmell kommer til å skje.

Bakgrunnen for det hele skjuler seg i stjernebildet «Svanen», eller Cygnus på latin.

Her, omlag 1800 lysår unna vårt eget solsystem, finnes et dobbeltstjernesystem som foreløpig går under kodenavnet KIC 9832227.

Det spesielle med dette stjernesystemet er at de to stjernene faktisk er så nærme hverandre at de berører hverandre mens de roterer rundt hverandre.

Dette kalles på engelsk et contact binary system.

En slik tilstand er av naturlige grunner langt fra stabil, og før eller siden vil de to stjernene slås sammen til én …

Og da kommer det til å smelle så det merkes over hele galaksen.

Restene av en type A supernova. Foto: NASA

Detaljene rundt KIC 9832227 er forholdsvis nye og ukjente, da man først i 2013 ble klar over at dette var et dobbeltstjernesystem.

Etter å ha undersøkt dobbeltstjernen grundig har astronomer kommet frem til at den ene stjernen er relativt liten – rundt en tredjedel av solens masse – mens den andre stjernen er omlag 40 prosent større enn solen.

De to stjernene roterer rundt hverandre med en omløpstid på kun 11 timer(!), og nå er de kommet så nær hverandre at de faktisk har begynt å dele en felles gassky mellom seg. I «praksis» fremstår de mer som en avlang stjerne enn én stor og rund «normal» stjerne.

De to stjernene kommer stadig nærmere hverandre, og beregninger basert på mer enn 32 000 bilder fra Kepler teleskopet, pluss noen stygge matematiske beregninger, viser at de to kommer til å smelte sammen en gang i løpet av 2022.

Resultat: En såkalt rød nova.

Slik kan de se ut:

File:V838 Mon HST.jpg

Eksplosjonen er beregnet til å bli så kraftig at vi skal kunne observere den (trygt) fra jorden — uten bruk av kikkert!

Per i dag er de to stjernene ganske så anonyme, kun en svak hvit prikk på nattehimmelen. Når den røde novaen får fart på seg vil stjernene bli mer enn 10 000 ganger så lyssterke.

I en periode vil den bli like lyssterk som polaris, eller nordstjernen. 

Vi er såvidt i gang med 2017, men gleder oss plutselig til 2022 …

FOTO: NASA

Via National Geographic

National Geographic