Ting skjer! Som vi skrev her på Natgeobloggen tidligere i uken, har vi nå en vaskeekte komet på nattehimmelen. Det er spennende, men noe mer er også i anmarsj …

Problemet er bare at vi ikke kan si stort mer om hva det er som kommer.

Og årsaken til dette er rett og slett litt spesiell. Først litt forhistorie:

I slutten av november, nærmere bestemt den 27., oppdaget NASAs NEOWISE-program to såkalte celestial objects på vei mot de indre delene av solsystemet.

Det ene av disse er kometen C/2016 U1 som vi skrev om tidligere i uken.

Det andre objektet har fått navnet 2016 WF9 og vil den 25. januar, altså om litt over to uker, passere jorden i en avstand på rundt 51 millioner kilometer.

Det er altså ikke snakk om noen kollisjonsfare, dette er tross alt rundt tolv ganger så langt unna jorden som det månen er – sjekk her for referanse:

Men det er mer å lure på for NASA: Objektet de har funnet er rundt en kilometer i diameter, altså forholdsvis stort. Avhengig av hva du måler det mot, selvfølgelig.

En kilometer er jo lite i forhold til en planet, men en stein eller metallklump på denne størrelsen er ikke noe du bare kan ignorere, spesielt ikke når den først dukker opp i nabolaget.

Og det har den nå gjort.

Objektet 2016 WF9 går i bane mellom Jupiter og solen, og har mange av de samme kjennetegnene som en komet — bortsett fra én viktig ting: Den mangler halen.

Komethalen består som kjent av gass og støv som slynges ut fra kometkjernen når denne varmes opp i møte med solen, og denne halen reflekterer også mye lys.

asteroid

2016 WF9 beskrives derimot som et «mørkt» objekt ettersom det nesten ikke reflekterer noe sollys, et trekk som minner mer om en asteroide enn en komet.

Foreløpig kan ikke forskerne si noe mer, men NEOWISE kan likevel studere objektet med sine infrarøde kameraer, ettersom sollyset som treffer 2016 WF9 omdannes til infrarød stråling.

Slike objektet reflekterer kun rundt 10 prosent av lyset som treffer dem, men rundt 25. januar klarer kanskje noen likevel å ta et ordinært fotografi av det siden avstanden er såpass «kort». Vi får sjå.

I mellomtiden kan de som er i nerde-hjørnet besøke NEOWISE sine sider hos Caltech, der alle data og bilder fra prosjektet ligger åpent tilgjengelig.

Bilder: NASA, ESA

National Geographic