Selv om ikke alle samfunnsborgere tror på dette, enes så å si alle forskere og fagfolk om at planeten vår varmes raskere enn noensinne.

Klimatrøbbel har du sikkert hørt mye om allerede, og da har du også fått med deg de uønskede konsekvensene ved global oppvarming.

De fleste land er enige om at man skal unngå å heve gjennomsnittstemperaturen på jorda mer enn 1,5 grader over det som kalles pre-industrielle nivåer. Altså det nivået temperaturen lå på før menneskene satte i gang med den industrielle revolusjon, bygde biler og boret etter olje.

Mange prater om det, men få gjør noe konkret med problemet. Kanskje ikke så rart, ettersom problemet er globalt, og vanskelig å gjøre noe håndfast med. Det er selvsagt bra om alle kildesorterer og tar trikk i stedet for bil, men selv om dette er med på å bremse utviklingen, senker det ikke temperaturen i atmosfæren direkte.

Men det finnes andre metoder …

En av disse, og den kanskje mest drastiske, er det man kaller geoengineering — eller klimafiksing på godt norsk.

Et ingeniør-team fra Harvard har sett nærmere på hvilke muligheter som finnes, og identifisert et stoff som faktisk kan brukes konkret for å senke temperaturen på jorden.

Funnet deres er publisert i forskningstidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences og beskriver en aerosol — et fint navn for spray — som både kan senke temperaturen og bidra til å reparere eventuelle hull i ozonlaget.

Et av problemene med å introdusere et nytt stoff i atmosfæren er at stoffet mest sannsynlig vil ha en negativ effekt på ozonlaget, være giftig eller skade naturen på en eller annen måte.

Forskerne fra Harvard gikk derfor systematisk til verks, og testet seg frem gjennom halve det periodiske system før de identifiserte et stoff som matcher de to viktigste premissene:

1: Ikke være til skade for miljøet

2: Være tilgjengelig i store nok kvanta, slik at stoffet kan forstøves og pumpes ut i atmosfæren.

Forskerne mener løsningen er å finne i stoffet kalsitt, eller kalkspat, et mineral bestående av  av kalsiumkarbonat — og som tilfeldigvis er et av de vanligste materialene på jorden.

Mer om denne metoden kan du lære om i videoen fra Harvard under her:

Forskerne er ifølge Harvard News allerede i gang med å teste kalsitt i laboratorier hvor man imiterer atmosfæren, men minner om at veien frem til global kalsitt-spraying kan være lang og kronglete.

– Denne måten å gjøre det på er som å ta smertestillende, sier Harvard-professor Frank Keutsch.

– Det hjelper hvis du har vondt, men det gjør ikke noe med de underliggende årsakene. Og de kan også forverre tilstanden.

– Foreløpig kjenner vi ikke effekten av å tukle med planeten, men det er også derfor vi gjør disse undersøkelsene, sier Keutsch.

Via Harvard News

Toppbilde: Pixabay

 

National Geographic