Alle ikke-afrikanere stammer sannsynligvis fra én enkelt gruppe med utvandrere, som forlot Afrika for rundt 75 000 år siden.

De som altså skulle bli både europeere, asiater og amerikanere, møtte deretter neandertalerne … og hadde sex med dem. Faktisk deler du selv sannsynligvis noe sånt som én til seks prosent av ditt genmateriale med neandertalere.

Det kan være en del av forklaringen bak at det synes å være vesentlige forskjeller i immunsystemene til moderne europeere og afrikanere. Det underbygges av to ulike studier publisert i tidsskriftet Cell denne måneden (via Science Alert).

En av de to studiene er ledet av Lluis Quintana-Murci fra Institut Pasteur og CNRS i Paris. De så på aktiviteten i gener knyttet til immunforsvaret både hos folk med europeisk og afrikansk avstamning (totalt 200 deltagere), samt på tvers av disse gruppene. Primært studerte de en type hvitt blodlegeme kalt monocytter.

Funnene deres antyder at europeerne har «lånt» noen sentrale gener fra neandertalerne, som særlig påvirker hvordan immunforsvar takler virus.

Stor genstudie: Australske aboriginer er jordas eldste sivilisasjon – og vi emigrerte samtidig fra Afrika

Den andre studien var ledet av genetikeren Luis Barreiro fra Universitetet i Montreal, og så på en annen type immunceller, kalt makrofager.

De analyserte blodprøver fra 175 amerikanere – der halvparten har afrikansk opphav, og den andre halvparten er av europeisk avstamning. Makrofagene (celler som bekjemper patogener) ble isolert fra blodet og utsatt dem for to ulike bakterier: listeria og salmonella.

Alt i alt synes det afrikanske immunforsvaret å være sterkere. Men det er ikke utelukkende positivt.

– Immunsystemet til afroamerikanerne responderer annerledes, men vi kan ikke konkludere at det er bedre, sa Barreiro i en pressemelding.

– Et sterkere immunforsvar har også negative effekter, inkludert større mottakelighet for autoimmune, inflammatoriske sykdommer slik som Crohns sykdom.

Funnene i de to studiene skal ha vært slående like, selv om de studerte ulike celler. Samtidig understreker forskerne at det er nødvendig med videre forskning på miljømessige og andre faktorer, blant annet epigenetiske forandringer, for å forstå mer og kunne trekker mer tydelige konklusjoner.

Science Alert skrev forresten også denne uken at befolkningen på noen Stillehavsøyer synes å bære DNA fra en annen, hittil ukjent menneskerase.

 

Toppbildet: Rekonstruksjon av en neandertaler. Av Tim Evanson, CC BY-SA 2.0, via Commons.

National Geographic