– Hvis dette er sant, er det en revolusjon, sier Jonathan Feng, professor i fysikk og astronomi ved universitetet i California, Irvine.

Det revolusjonerende han snakker om ligger godt gjemt en artikkel publisert i siste utgave av Physical Review Letters.

I artikkelen forklarer forskere fra universitetet i California at de står ovenfor en mulig oppdagelse av en femte fundamental naturkraft.

Frem til nå har vitenskapen operert med fire fundamentale krefter — eller vekselvirkninger — som det også kalles.

Disse fire kreftene kreftene/vekselvirkningene er gravitasjonskraften, elektromagnetisme, den sterke kjernekraften og den svake kjernekraften.

Disse fire kreftene/vekselvirkningene er opphavet til alle andre krefter, fra kjernereaksjoner til friksjon.

Nå mener altså forskerne at de er på sporet av en femte kraft…

Bakgrunnen for dette er et arbeid gjort av forskerne ved det ungarske vitenskapsakademiet i 2015. I jakten på såkalt «mørke fotoner» oppdaget forskerne en anomalitet i den radioaktive nedbrytingen som peker i retningen av eksistensen til en partikkel som er kun 30 ganger større enn et elektron.

– Foreløpig kaller vi den bare X-bosonet, sier medforfatter på artikkelen, Timothy Tait.

Denne partikkelen er ventet å representere noe mer enn «bare» en partikkel, og heller et såkalt «protophobic X boson».

Det meste av dette stoffet går langt over hodet på den jevne blogg-skribent/facebook-leser, men ikke la det ødelegge spenningen over nye oppdagelser.

De som er interesserte kan lese en mer dyptpløyende artikkel hos Arxiv.org eller en litt mer folkelig variant hos Phys.org — eller vente på at lærebøkene kanskje endres om noen år.

Mer om de (foreløpig) fire fundamentale vekselvirkningene kan du lære her:

Via IFLscience

National Geographic