Se for deg at selv den minste oppgave tapper deg for all energi. En tur til kjøleskapet gjør at du må gå og legge deg nedpå i flere timer. En kort samtale gjør at du trenger å sove. Slik kan hverdagen fortone seg for mennesker som lider av kronisk utmattelsessyndrom

Sykdommen blir av og til referert til som CFS etter den engelske tittelen chronic fatigue syndrome, post-viralt utmattelsessyndrom eller ME, kort for myalgisk encefalitt.

Forskere over hele verden har prøvd å finne ut hva det egentlig er som feiler denne gruppen pasienter, men så langt har man ikke klart å sette fingeren på en definitiv årsak.

Nå har imidlertid leger ved Cornell University funnet biologiske markører for denne sykdomstilstanden på et uventet sted — i magen.

Nærmere bestemt i tarmens bakterieflora.

For en knapp uke siden publiserte forskerne fra Cornell en studie i det vitenskapelige tidsskriftet Microbiome hvor de forteller hvordan de korrekt diagnostiserte ME/kronisk utmattelsessyndrom i hele 83 % av pasientene.

Diagnosen ble gjort gjennom en kombinasjon av blod- og avføringsprøver og bringer ifølge Science Daily forskningen et skritt nærmere i å forstå hvorfor sykdommen oppstår.

– Dette viser at tarmfloraen hos pasienter med kronisk utmattelsessyndrom ikke er normal, og at den kanskje elder til gastrointestinale problemer og betennelser, sier professor Maureen Hanson, leder for studien.

– Vår oppdagelse av en slik biologisk abnormalitet er nok et bevis på at denne sykdommen ikke skyldes psykiske problemer.

Studien tok utgangspunkt i 48 pasienter som allerede hadde blitt diagnostisert med ME/kronisk utmattelsessyndrom, i tillegg til en kontrollgruppe bestående av 39 friske personer.

Forskerne hentet ut mikrobielt DNA fra avføringsprøvene, og disse ble brukt til å identifisere forskjellige typer tarmbakterier.

Hovedfunnene fra studien viser at pasienter med ME/kronisk utmattelsessyndrom jevnt over har et lavere antall og mindre variasjon i tarmfloraen sin, og de hadde også færre tarmbakterier med anti-inflammatoriske kvaliteter sammenlignet med det man finner hos friske mennesker.

Samtidig fant forskerne også en spesiell type betennelses-markører i blodprøvene, noe som ifølge forskerne antakelig skyldes såkalt leaky gut eller «lekk tarm» som gjør at bakterier fra tarmen kan komme over i blodet.

Om funnene representerer en årsak eller en effekt av sykdommen vet man foreløpig ikke, men forskerne vil nå se om de kan gjøre lignende funn på spor av sopp og virus i tarmen.

Toppbilde: Pixabay

National Geographic