Et av universets mest gåtefulle fenomener, såkalte FSB eller Fast Radio Bursts, har nettopp blir observert «live». I løpet av de siste årene har astronomer og forskere av og til kommet over merkelige anomalier i dataene sine.

Disse merkelige hendelsene har stort sett blitt avfeid som «feil i computeren» eller noe annet rart, men det viser seg at de faktisk representerer noen av de kraftigste hendelsene i hele universet.

I løpet av bare noen brøkdeler av et sekund passerer vanvittige mengder radiostråling forbi jorden.

Korte glimt av noe stort og energisk som har skjedd. Disse glimtene kalles Fast Radio Bursts og har rett og slett vært en gåte for vitenskapen.

Frem til nå.

For første gang har forskere klart å observere et slikt «radioglimt» mens det skjer.

Astronomene som jobber ved Parkes Radio Telescope, langt ute i Australias villmark, oppdaget et FSB, og sendte umiddelbart ut beskjed til andre radioteleskoper i USA, India, Tyskland og flere andre steder.

Noen timer senere hadde alle rettet sine radioteleskoper mot kilden.

Med de andres hjelp klarte de å stedfeste «åstedet» for radioglimtet med tusen ganger større nøyaktighet enn tidligere.

Slike Fast Radio Bursts sender i løpet av noen korte glimt ut like mye energi som vår egen sol sender ut gjennom 10 000 år, og hendelsene er svært sjeldne.

Faktisk så er FSB-fenomenet kun registrert 16 ganger tidligere, men forskere regner med at de skjer langt oftere, bare at vi ikke er i stand til å observere dem.

Nå har de utviklet et system for å samarbeide om å studere slike hendelser i realtid, og håper at dette vil gi ny viten om hva som forårsaker de enorme energiutbruddene.

En illustratør seg for seg hvordan et radioglimt eller Fast Radio Bursts reiser gjennom rommet: ILL: NASA

Så langt er teoriene mange: Det kan skyldes stjernefødsler, sorte hull eller nøytronstjerner som kollapser — og selvfølgelig aliens.

Radioglimtet som ble observert denne gangen stammer fra en hendelse i en galakse som befinner seg 6 milliarder lysår unna.

Denne galaksen består for det meste av eldre stjerner, og derfor mener forskerne at de muligens kan utelukke stjernefødsler som årsak til radioglimtene.

Forskerne har også funnet en metode å gjøre nytte av radioglimtene, og håper de en dag kan gi oss verdifull viten om universets såkalte «mørke sider», altså det som kalles dark matter og dark energy.

CSIRO ScienceImage 4350 CSIROs Parkes Radio Telescope with moon in the background.jpg

Et av radioteleskopene ved Parkes-observatoriet i Australia. Bildet ble tatt i 1969 i forbindelse med teleskopenes assistanse ved den første månelandingen.

Kun rundt 5 % av universet består av materialer og stoffer vi kjenner til. Resten er skjult i mørket, og forskerne vet hverken hva det består av eller hvor det befinner seg.

Nå håper forskerne at radioglimtene kan «lyse opp» de mørke sidene av universet.

Når FSB-glimt farer gjennom universet beveger radiobølgene med kort frekvens seg raskere gjennom materie enn bølgene med lange frekvenser, og når man kjenner opprinnelsen til radiobølgene kan forskerne regne ut hva som eventuelt skjuler seg mellom oss og kilden.

Vi går en mørk fremtid i møte — og det kan bli svært spennende.

Via Space.com og Popular Science Toppbilde: ESO

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.