En av planetene går i bane en trillion kilometer fra sin «sol».

Og ett «år» på den ensomme planeten tilsvarer i underkant av en million år på jorden.

Tidligere har forskerne trodd at gigantplaneten med det interessante navnet «2MASS J2126-8140» er en såkalt «rouge planet» — en planet som har mistet kontakten med sitt opprinnelige solsystem og nå befinner seg på en evig, ensom reise gjennom universet.

Men så oppdaget astronomene en ørliten variasjon i planetens bane. Det viser seg at den faktisk tilhører et solsystem, men at «sola» er så langt borte at den fremstår som en hvilken som helst annen stjerne på nattehimmelen.

Hvis vi plasserer denne «rømlingplaneten» i vår eget solsystem vil den altså få en bane som er 6900 ganger større enn avstanden mellom jorden og solen — og hele 140 ganger lenger ut enn Pluto.

Hvis solen plutselig skulle slukke, vil det bli skummelt mørk på jorden etter cirka 8 minutter og 20 sekunder. Hvis noe tilsvarende skulle skje med rømlingplaneten og dens stjerne, vil det ta en hel måned før lyset forsvinner.

Ufattelige avstander. Og enorme størrelser.

A photograph captures the planet 2MASS J2126-8140, in orbit around its host star TYC 9486-927-1.

Litt perspektiv: Husker du når satellitten New Horizons passerte Pluto i fjor? Da hadde den vært på reise i ni år. Hvis noen, for eksempel NASA, skulle sende en satellitt til 2MASS J2126-8140 ville den ha brukt svimlende 1260 år.

Angående størrelsen, så er vår egen Jupiter å regne som en gass-kjempe, med en tyngdekraft som suger til seg stort sett alt som passerer for nære. 2MASS J2126-8140 er estimert til å være mellom 12 og 15 ganger så stor.

Astronomer fra Australian National University gjorde oppdagelsen etter å lagt merke til at både stjernen og den mystiske planeten befinner seg på samme avstand, rundt 100 lysår fra jorda.

j2126-8140a

Illustrasjon: University of Hertfordshire/Neil James Cook

Det er begrenset hvor mye data forskerne har på disse forholdsvis fjerntliggende objektene, men det er likevel flere grunner til at det gigantiske solsystemet er interessant.

Astronomene er temmelig sikre på at rømlingplaneten ikke kan ha oppstått på samme måte som planeten i vårt eget solsystem — her er den rådende teoriene nemlig at planetene har blitt dannet i en stor skive av støv og gass for omtrent 4,5 milliarder år siden.

Istedet tror forskerne at planeten og dens fjerne sol har oppstått som en del av samme sky av gass, og at det er denne som har sendt de to videre ut i rommet i samme retning.

Via Popular Science

Toppbilde: University of Hertfordshire/Neil James Cook

National Geographic