Mens du leser dette, følger romteleskopet Kepler etter jorden i bane rundt solen. Siden oppskytingen i 2009 har det vel 1050 kilo tunge teleskopet studert Melkeveiens stjerner med ett mål for øyet — å finne nye verdener.

Kepler-teleskopet er designet for å lete etter såkalte eksoplaneter i vår egen galakse. Kepler er ikke bare en «stor kikkert», slik man kanskje kan se for seg, men er rett og slett en ekstremt avansert lysmåler.

Skjermbilde 2015-10-16 kl. 10.34.30

Lysmåleren, eller fotometeret, følger med på intet mindre enn 150 000 av våre nærmeste nabostjerner. Hovedoppgaven er å måle lysstyrken på de individuelle stjernene (alle 150 000 samtidig). Og hos disse ser teleskopet spesielt etter små variasjoner i lysstyrken.

Hvis slike variasjoner kommer regelmessig, kan det tyde på at det er en planet som passerer foran stjernen. Hvis et lignende teleskop hadde observert vårt eget solsystem, ville det for eksempel sett en tydelig reduksjon i solens lysstyrke sånn cirka hver 365. «dag», da jorden passerer foran solen.

nasa animated GIF

Giphy

Forskerne som studerer tallmateriale fra Kepler-teleskopet har nå gjort en svært spesiell oppdagelse. Faktisk så spesiell at flere åpent stiller seg spørsmålet om Kepler har observert et gigantisk objekt — som kanskje er bygget av en fremmed sivilisasjon.

Da forskerne analyserte endringene i lysstyrken fra stjernen KIC 8462852 så de flere avvikende målinger. I tillegg til en ukeslang reduksjon av lysstyrken, observerte de også en serie signifikante reduksjoner i perioden 2011-2013. 

Denne «seriereduksjonen» tyder på at det går et objekt i bane rundt stjernen, og at dette objektet har en «irregulær» form — altså ikke rund form som en planet.

Oversikt over størrelsen på alle eksoplaneter som Kepler har funnet frem til januar 2014.

En umiddelbar tanke hos forskerne var at observasjonene skyldes store mengder støv og stein, såkalt protoplanetært materiale. Dette kunne være sannsynlig hvis KIC 8462852 var en ung stjerne, men det er den ikke. Den er svært gammel.

En annen teori er at lysreduksjonen og det mystiske objektet er forårsaket av en stor sverm av kometer.

native

Vanskelig å si, ettersom alt man har å gå etter er en reduksjon i lysstyrken. Det forskerne imidlertid er sikre på, er at dette fenomenet er unikt blant de vel 150 000 stjernene Kepler har observert.

Forskere fra SETI, som spesialiserer seg på søk etter liv i verdensrommet, har tidligere foreslått at en måte å oppdage liv i verdensrommet på er nettopp å se etter slike gigant-konstruksjoner som går i bane rundt andre stjerner.

Et slikt objekt kan for eksempel være en såkalt «Dyson sfære», eller en større samling av tekniske installasjoner som samler energi fra stjernen.

Til nå har Kepler funnet 1013 eksoplanter — og kanskje noe mer.

Skjermbilde 2015-10-16 kl. 10.40.17

Radioteleskopet «Very Large Array» i New Mexico. Foto Wikemedia Commons

Hva det faktisk er som forårsaker de mystiske målingene skal SETI nå prøve å finne ut. I første omgang skal de rette et stort radioteleskop mot den aktuelle stjernen og lytte etter signaler. Hvis de mener funnene er interessante nok, vil de gå videre og bestille tid på det gigantiske radioteleskopet VLA (Very Large Array) i New Mexico.

Toppbilde: Melkeveien sett fra ISS. FOTO: NASA

Via The Atlantic og NASA

National Geographic