Vi mener ikke å si noe stygt om din bestemor (eller bestefar), men nye forskningsresultater publisert i Nature, viser at våre forfedres sex med neanderthalere har hatt en massiv innvirkning på vårt felles arvestoff. Gjennom store gen-studier får forskere nå et innblikk i hvordan sykdommer som astma og forskjellige hudlidelser kan knyttes til det tidlige homo sapiens‘ seksuelle omgang med forskjellige urtidsmennesker.

I snitt deler europeiske og asiatiske mennesker mellom 2 og 4 % av sitt genmateriale med neanderthalere, og mest sannsynlig ligger spor av arvestoff fra andre fortidsmennesker også gjemt i vårt eget.

Forsker David Reich er populasjonsgenetiker ved Harvard Medical School i Boston. Det siste året har han ledet to forskerteam som har jobbet med å katalogisere tilstedeværelsen av neanderthaler-DNA hos mennesker som lever i dag. Resultatene fra disse arbeidene pekte i retning av at urtids-DNA kunne ha bidratt til en fordelaktig utvikling i vårt arvemateriale, men det har tidligere vært vanskelig å fastlå noe konkret.

Nå mener Reich at disse gen-tilskuddene har hatt stor påvirkning på det moderne menneskets moderne biologi, og peker på at flere av neanderthaler-genene er svært forskjellige fra genene i homo sapiens.

Forskerne Corinne Simonti og Tony Capra, er begge evolusjons-genetikere ved Vanderbilt-universitetet i Nashville, Tennesse. De har også jobbet for å finne linken mellom neanderthaler-DNA og menneskelig biologi. Gjennom såkalte GWAS-studier, sjekket Simonti og Capra sykehistorikken fra 28.000 sykehuspasienter opp mot henholdsvis neanderthalerutgaven og H. sapiens-versjonen av samme gen.

Resultatet viste at neanderthaler-utgaven ga større risiko for utvikling av sykdommer som benskjørhet, forskjellige tilstander knyttet til blodlevring, og nikotin-avhengighet. En annen studie avslørte også sammenhenger mellom neanderthaler-DNA og depresjon.

Et eksemplar av homo sapiens med estimert 2-4 % neanderthaler-DNA:

Soccer Win animated GIF

Giphy.com

 

Toppbilde: Wikimedia Commons – «Ther Neanderthaler Fund». Publisher: Marcus, Bonn

National Geographic