Vi mener ikke å si noe stygt om din bestemor (eller bestefar), men nye forskningsresultater publisert i Nature, viser at våre forfedres sex med neanderthalere har hatt en massiv innvirkning på vårt felles arvestoff. Gjennom store gen-studier får forskere nå et innblikk i hvordan sykdommer som astma og forskjellige hudlidelser kan knyttes til det tidlige homo sapiens‘ seksuelle omgang med forskjellige urtidsmennesker.

I snitt deler europeiske og asiatiske mennesker mellom 2 og 4 % av sitt genmateriale med neanderthalere, og mest sannsynlig ligger spor av arvestoff fra andre fortidsmennesker også gjemt i vårt eget.

Forsker David Reich er populasjonsgenetiker ved Harvard Medical School i Boston. Det siste året har han ledet to forskerteam som har jobbet med å katalogisere tilstedeværelsen av neanderthaler-DNA hos mennesker som lever i dag. Resultatene fra disse arbeidene pekte i retning av at urtids-DNA kunne ha bidratt til en fordelaktig utvikling i vårt arvemateriale, men det har tidligere vært vanskelig å fastlå noe konkret.

Nå mener Reich at disse gen-tilskuddene har hatt stor påvirkning på det moderne menneskets moderne biologi, og peker på at flere av neanderthaler-genene er svært forskjellige fra genene i homo sapiens.

Forskerne Corinne Simonti og Tony Capra, er begge evolusjons-genetikere ved Vanderbilt-universitetet i Nashville, Tennesse. De har også jobbet for å finne linken mellom neanderthaler-DNA og menneskelig biologi. Gjennom såkalte GWAS-studier, sjekket Simonti og Capra sykehistorikken fra 28.000 sykehuspasienter opp mot henholdsvis neanderthalerutgaven og H. sapiens-versjonen av samme gen.

Resultatet viste at neanderthaler-utgaven ga større risiko for utvikling av sykdommer som benskjørhet, forskjellige tilstander knyttet til blodlevring, og nikotin-avhengighet. En annen studie avslørte også sammenhenger mellom neanderthaler-DNA og depresjon.

Et eksemplar av homo sapiens med estimert 2-4 % neanderthaler-DNA:

Soccer Win animated GIF

Giphy.com

 

Toppbilde: Wikimedia Commons – «Ther Neanderthaler Fund». Publisher: Marcus, Bonn

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.