Det sier seg selv at vi alltid vil ha et behov for å lære nye ting i vår tilværelse her på jordkloden. Enten du skal lære et nytt språk, et dataprogram eller et algebra-regnestykke vil det være en fordel å være flink til å lære.

Nå har en amerikansk studie lansert en morsom måte å bli smartere på. De foreslår blant annet å klatre i trær eller balansere på en bom.

Den amerikanske studien hevder nemlig at man kan forbedre kognitive ferdigheter ved å utføre proprioseptiv trening, en form for nevromuskulær trening som krever kroppsbeherskelse, balanse og orienteringsevne.

Vil du bli smartere er naturligvis kognitive ferdigheter, som inkluderer konsentrasjon, persepsjon, minne og evne til logisk tenkning, et stort pluss.

Les også hvorfor hektiske dataspill gjør deg smartere.

Bli inspirert til treklatring av denne karen her.

Forskerne Tracy og Ross Alloway har ledet forskningsprosjektet som konkluderer med at man trener hjernen og kroppen samtidig ved å utføre fysisk aktivitet som krever tankevirksomhet .

Studien hevder at ved å klatre i et tre eller balansere på en bom vil man bare etter et par timer øke arbeidsminnet. Arbeidsminne kan beskrives som evnen til å huske aktuell informasjon over en kort tidsperiode, og å bearbeide denne informasjonen mens man utfører mentale oppgaver.

Undersøkelsen ble innledet ved å teste arbeidsminnet til en testgruppe bestående av voksne i alderen 18 til 59 år. Deretter ble de satt i fysisk aktivitet, blant annet å klatre i trær, gå på en 7,5 cm bred balansebom og løpe barbeint og komme seg over og under hinder samtidig som de bar på vekter. Etter kun to timers trening ble deltakernes arbeidsminne testet på nytt, og forskerne fant da at de hadde fått en økning på hele 50 prosent.

7912377858_d1e19cbf35_z

Picture by Moyan Brenn on Flickr. CC-lisens CC by 2.0

Statisk yoga har antakelig ingen effekt på arbeidsminnet.

I studien underbygges funnene av to kontrollgrupper. I den første ble college-studenter sin evne til å tilegne seg ny læring målt etter at de hadde fått undervisning i en forelesningssal og i den andre ble det undersøkt hva slags innvirkning statisk yoga hadde.

Disse testene påviste at ingen i disse kontrollgruppene hadde fått økt arbeidsminne. Da er det bare å begynne å øve seg:

Foto øverste bilde: Foto: Quinn Dombrowski. CC lisens: CC by 2.0.

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.