Det er sommer, du har kanskje fri – og mange har en grei slant med skatte– og feriepenger på konto.

Du har sikkert hørt tusen ganger at penger ikke kan omsettes til lykke? Dette er faktisk ikke nødvendigvis sant, ikke uten videre. Den siste forskningen på feltet er i alle fall verd å lese.

Noen stikkord som gir en pekepinn på hvor dette bærer, er minner – og forventninger. Og imellom dem, selvsagt, de øyeblikkene det er verd å minnes eller glede seg til.

Selv om opplevelser er forgjengelige og materielle goder kan vare i uker og år, er det nemlig førstnevnte som gir varig lykke, viser forskningen.

Les også: Hvorfor er egentlig dollar-tegnet en $?

 

Opplevelser

La det ikke gå usagt: De som er dårligere stilt, kan ha det minst like bra som dem som vasser i rikdom. Dette har blitt vist i gjentatte studier.

Lykke og velvære har nemlig lite å gjøre med hvor mye penger du har, i alle fall om en ser bort ifra å dekke basisbehov som mat og husly (søk opp Easterlin-paradokset for mer om akkurat det). Det som derimot har noe å si, er hvordan du bruker dem.

Dette kan nemlig gi reelle utslag på livskvaliteten.

– I spørsmål om «vel anvendte penger», er det opplevelser som skårer høyest over hele fjøla, sier psykologen Thomas D. Gilovich fra Cornell-universitetet, til Scientific American.

Han og flere andre har i nyere tid publisert studier som viser at det å legge penger i opplevelser og aktiviteter, slik som å reise, spise ute eller gå på konserter, oppleves som desidert mer verdifullt over tid, enn å bruke de samme pengene på materielle goder.

Gilovich forklarer dette med at vi tar glede i å definere oss selv gjennom handlinger, og at pengebruken dermed blir tettere knyttet opp mot vår identitet. Aktiviteter har også i de fleste tilfeller et sosialt aspekt, som også spiller tilbake på vår tilfredshet.

Les også: Disse ti time-lapse-filmene vil gi deg hakeslepp.

 

Varer og vaner

Psykologen Matthew Killingsworth ved Berkeley-universitetet mener, ifølge The Atlantic, at lykke er sammenvevd med enkelte øyeblikk, eller hva det er vi til enhver tid opplever. Dersom vi følger med på det.

Bevisstheten vår «vandrer» nesten halvparten av tiden vi er våkne, og dette er noe som vil spise av velværen vår. For vi har dessverre en hang til å tenke på mørke ting, stress og bekymringer.

Med mindre vi har noe å se frem til, da. En opplevelse, eller også noe materielt.

Men når det gjelder det å kjøpe materielle ting, er det slik at det å faktisk motta objektet, kan være antiklimatisk. I den tiden en tenker på– og gleder seg til å kjøpe det, frigjøres det store mengder dopamin, en viktig brikke i «belønningssystemet» i hjernen, men dette avtar så snart vi har byttet i hånd.

– En av lykkens fiender er vår tilpasningsdyktighet, sier Thomas Gilovich ifølge Fast Co., og forklarer:

– Vi kjøper ting for å bli lykkelige, og det fungerer. Men bare en liten stund. Nye saker er spennende til å begynne med, men så blir vi vant til dem.

Nettopp det at de fysiske objektene varer, gjør at lykken rundt dem ikke gjør det. De blir en del av normalen. De er også mye enklere å sammenligne med det alle andre har.

Opplevelser, på den annen side, blir til historier og minner, noe vi kanskje lengter tilbake til, men som forblir utenfor rekkevidde.

Feriepengene bør kanskje dermed investeres nettopp i en god ferie – eller i andre opplevelser som er forbigående, men likevel varer idet hjernen vandrer tilbake.

 

Toppbildet: Fra filmen «Wild» (2014).

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.