108 millioner bloddonasjoner blir gitt i verden årlig. Hver dag redder det tusenvis av liv.

Men åtte av ti personer i verden har fortsatt ikke tilgang på friskt blod når det står om livet. Og i en rekke land er det et mindretall av donasjonene som kommer fra frivillige givere. Det opplyser Verdens helseorganisasjon (WHO).

Det er i regi av WHO at 14. juni er verdens blodgiverdag. Et slikt tiltak er bare alt for nødvendig, for vi har ennå en lang vei å gå – også i Norge.


Budskapet for årets kampanje er enkelt, men effektivt:

– Takk for at du reddet livet mitt.

Det er hele tre liv du kan redde hver gang du gir blod. Og siden blod er ferskvare, behøves nye og tilbakevendende givere hele tiden.

– Det finnes ingen erstatning for blod. Blod kan ikke fremstilles kunstig. Blod må gis. Pasientene og helsevesenet er avhengige av blodgivernes frivillige innsats. Siden blod har begrenset holdbarhet er det et konstant behov for nye forsyninger, heter det på hjemmesidene til Blodbanken Oslo.

Én av fem er ikke helsemessig i stand til å gi blod. Mange andre er redd for blod, eller for sykehus, og ønsker det ikke. Det er derfor desto viktigere at de som kan– og ønsker å gi, faktisk stiller opp.

WHO opplyser at det i rike land i gjennomsnitt er 36,8 blodgivere per 1000 innbyggere. Men tallene for Norge er faktisk vesentlig lavere enn dette, som det kommer frem i en rapport fra Helsedirektoratet.

Her er det nemlig kun 20 givere per 1000 – mindre enn halvparten av den andelen som stiller opp i Danmark.

Men det er fortsatt langt mer enn det som blir gitt i lavinntektsland, der tallet er kun 3,9 per 1000. To tredjedeler av dette blodet, altså i fattige land, går til barn under fem år. Og de behøver langt mer.

Mange av disse stedene, i så mange som 72 land, kommer mer enn halvparten av blodet fra familie eller fra betalte donorer. WHO har derimot et uttalt mål om at alle verdens land skal få sine blodforsyninger kun fra frivillige, ubetalte givere innen 2020 – slik det allerede er i Norge.

I 25 land, så blir ikke det blodet som samles inn rutinemessig sjekket for overførbare sykdommer, slik som HIV, hepatitt B og C, og syfilis.

poster-latin

Friske mennesker mellom 18 og 60 år kan melde seg som blodgivere her til lands. Det innebærer å fylle ut et spørreskjema, ta prøver på blant andre de sykdommene som er nevnt over, samt et intervju med en bioingeniør, lege eller sykepleier.

En må ha norsk personnummer og beherske språket, og på grunn av infeksjonssykdommer som finnes i enkelte land, er det også noen restriksjoner på føde– og oppvekststed.

Mer informasjon om hvem som kan gi blod, samt en oversikt over godkjente blodbanker i Norge, finnes hos Helsedirektoratet.

 

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.