Er du en av dem som alltid får myggstikk når dere koser dere på verandaen en sommerkveld, mens vennene du sitter sammen med kan kose seg ubekymret med t-skjorte og skjorts? Kommer du hjem fra musikkfestivaler eller telttur med hovne og røde stikk over hele kroppen?

Flere her i redaksjonen kjenner seg i hvert fall igjen.

Noe av grunnen kunne for eksempel ha vært at et flertall i redaksjonen er menn – flere studier viser nemlig at myggen foretrekker menn framfor kvinner.

En annen grunn kunne ha vært at flere i redaksjonen er, eh… tettbygde. Andre studier har nemlig vist at store kropper avgir mer varme og CO2, som ser ut til å tiltrekke seg mygg. Av samme grunn har mygg utvist en preferanse for gravide.

Forfatterne bak en ny studie publisert i tidsskriftet PLOS One hevder nå å ha kommet fram til det endelige svaret, som er noe mer avansert enn tidligere forklaringer. Det melder Newsweek.

De britiske forskerne eksperimenterte med kvinnelige forsøkspersoner som var tvillinger – både toeggede og eneggede. Grunnen til at ulike tvillinger ble brukt, var fordi man ønsket å se nærmere på hvor viktig gener er sammenliknet med miljømessige faktorer, som hygiene, kosthold etc.

Myggene de brukte var av typen Aedes aegypti – en type mygg som finnes i mange tropiske strøk og i byer.

Hvert av tvillingparene ble så bedt om å stikke hendene sine inn i et lukket plastboks, der i overkant av 20 mygg surret rundt.

Dermed fant forskerne fort ut at den genetiske komponenten var viktig. De identiske tvillingene fikk nemlig langt likere testresultater – de var i større grad like attraktive eller uinteressante for myggen sammenliknet med de toeggede tvillingparene der det var mer variasjon.

Men hvorfor? Kan det ha noe med hvordan vi lukter? Som IFL Science forklarer, har menneskenes lukt også en genetisk dimensjon – hva vi lukter og hvor sterkt vi lukter har mye med arveegenskapene våre å gjøre.

På samme måte har også myggene forskjellige preferanser basert på art. Noen mygg foretrekker hender og føtter, andre går mot lysken eller armhulene. Produsentene av myggspray, myggspiraler etc. bruker store ressurser for å finne ut hvilke typer kjemikalier og lukter som myggene misliker.

Forskernes konklusjoner var i hvert fall at nøkkelen til hele mysterier ligger i mikroorganismene.

Vi har 100 trillioner slike mikrober som lever i og på kroppen vår, og sammensetningen av disse er unike for oss. Likevel har genene våre mye å si for om mikrobene trives hos sin vertskropp, eller forlater oss til fordel for noe annet.

Mikrobene spiller også sterkt inn på hvordan vi lukter, og det er ikke den typen lukt som det går an å vaske vekk med parfyme eller såpe.

Med andre ord: Myggen velger oss ut fra de samme genetiske disposisjonene som gjør at visse typer mikrober trives på og rundt kroppen vår.

Som IFL Science skriver, er det noe å tenke på neste gang du fortviler over å bli stukket av en mygg. Kanskje du heller skal la deg begeistre litt over mirakelet som utgjør din genetiske sammensetning – åpenbart elsket av både mikrober og insekter.

National Geographic