Ifølge Urban Dictionary så vil trolling si å «være en drittsekk på internett – fordi du kan».

Men den samme typen oppførsel eksisterte lenge før internett. Et av de kuleste funnene blant Albert Einstein sine papirer, som akkurat har blitt samlet og offentliggjort, er et hjertefølt brev han skrev til den briljante Marie Curie, der han oppfordrer henne til å ignorere trollene.

Han brukte riktignok ikke dette ordet. Vi liker Einsteins begrep enda bedre: reptiler.

Det var  astrobiologen David Grinspoon som kom over brevet, og delte det på Twitter i helgen (via io9). Det er sendt fra Praha og er datert 23. november 1911 (i engelsk oversettelse):

einstein_curie

Vi prøver oss på vår egen oversettelse:

Høyt respekterte fru Curie,

Ikke le av meg fordi jeg skriver til deg uten noe fornuftig å si. Jeg er bare så rasende over den usle måten folk våger å befatte seg med deg på, at jeg er helt nødt til å få utløp for følelsene mine. Det skal sies at jeg er overbevist om at du forakter dette pakket, enten de servilt skjenker deg respekt eller prøver å slukke sin tørst for sensasjonalisme! Jeg ønsker å understreke hvor mye jeg beundrer ditt intellekt, din drivkraft, og din ærlighet, og at jeg anser meg selv heldig som fikk stifte ditt personlige bekjentskap i Brussel. Alle andre enn disse reptilene er så absolutt glad for at vi har slike personligheter blant oss som deg, og Langevin også – skikkelige folk som en føler seg privilegert som får være i kontakt med. Hvis pakket fortsetter å beskjeftige seg med deg, så bare dropp å lese det sludderet, og overlat det heller til reptilene det er laget for.

Med den mest vennskapelige hilsen til deg, Langevin, og Perrin – ærbødigst

A. Einstein

Marie Curie (bildet under), født i Polen i 1867, teller selv blant tidenes viktigste vitenskapsfolk.

Men som en kvinne i et mannsdominert samfunn, med et intellekt som raget langt over de fleste – da er det kanskje ikke overraskende at hun ble en målskive for misunnelige menns drittslenging.

Marie_Curie_Tekniska_museet

Den umiddelbare årsaken til «reptilangrepet» var riktignok en skandale av den tabloide sorten. Det var blitt avslørt at hun hadde et forhold til en gift mann, Paul Langevin – den samme Langevin som det vises til i brevet.

Maries egen ektemann, Pierre, hadde omkommet i en bilulykke fem år tidligere.

Akkurat på dette tidspunktet skulle hun til Stockholm for å motta sin andre nobelpris – som den første i historien. Nobelkomiteen skal faktisk ha blitt rokket av skandalen og det ble sådd tvil om Curie tross alt skulle få prisen. Heldigvis gikk det i orden.

Første gang hun vant var det for fysikk, i 1903, mens 1911-prisen var i kjemi.

Hva slags bragder er det som leder til to nobelpriser, spør kanskje du. Intet mindre enn at hun sammen med Pierre Curie myntet begrepet «radioaktivitet» – og mer eller mindre grunnla hele forskningen på dette feltet. Dette etter at de oppdaget grunnstoffet radium.

Forskningen hennes la et viktig grunnlag for de påfølgende gjennombruddene i kjernefysisk vitenskap gjennom det 20. århundre.

Curie døde i 1934 av anemi, høyst sannsynlig fordi hun hadde eksperimentert med radioaktive stoffer i en årrekke uten tilstrekkelig beskyttelse.

National Geographic