Flere studier har vist at folk som spiller intense actionspill – for eksempel førstepersons skytespill som «Halo» (toppbildet), «Counter-Strike» og «Call of Duty» – gjør det bedre enn andre på en rekke mentale og perseptuelle oppgaver.

En helt ny amerikansk studie mener nå at de kan si hvorfor.

– Vi viser at de utmerker seg fordi de er bedre til å lære, sier Daphne Bavelier, professor i kognitiv vitenskap ved Universitetet i Rochester. Det skriver Science Daily.

– Og de blir flinkere til å lære ved å spille hektiske actionspill.

spill2
Bildet viser «Counter-Strike», et av de mest populære spillene som krever høyt tempo og lynraske reflekser.

Bavelier forklarer at hjernen vår hele tiden prøver å forutse hva som kommer til å skje i neste øyeblikk, enten det er snakk om en samtale, når en kjører bil, eller på operasjonssalen.

– For å være best mulig til å forutse, så lager hjernen hele tiden modeller, eller «maler», for verden. Jo bedre malen er, desto bedre presterer hjernen i oppgaven. Det vi har funnet ut er at dataspill bidrar til at hjernen velger bedre modeller, sier Bavelier.

Vikranth Bejjanki, en psykolog på Princeton og en av lederne for studien, sier det på en litt annen måte, ifølge Popular Mechanics:

– Actionspill synes å forbedre evnen din til å lære hvordan du skal lære.

Se videoen under for et eksempel på hvordan slike spill ser ut i aksjon, i dette tilfellet helt nye «Call of Duty: Advanced Warfare».


Forskerne har nådd denne konklusjonen gjennom en mangefasettert studie. Først ga de en rekke oppgaver til to grupper deltagere, der én gruppe hadde erfaring med hektiske spill, og ikke den andre. Oppgavene gikk på å se og gjenkjenne mønstre.

Det var dataspillerne som kom best ut av det, fordi de ifølge forskerne brukte en bedre «mal» for oppgaven.

Men dette var ikke nok til å si om deres sterkere prestasjon skyldes at de spiller dataspill. I en annen del av studien rekrutterte forskerne derfor ytterligere to grupper, der ingen hadde noen spesiell erfaring med spill fra før av.

Over ni uker spilte den ene gruppen intense actionspill i 50 timer, nemlig skytespill som «Call of Duty». Den andre gruppen spilte også 50 timer, men disse rørte ingen actionspill, og spilte snarere titler som «The Sims».

Etter 50 timer i hver type med spill, viste gruppen som hadde spilt skytespill en klar forbedring i oppgavene kontra den andre gruppen. Hjernene deres var kjappere ute med å finne- og sette i bruk riktig «mal» for oppgaven.

Disse testene ble gjort igjen opptil et år senere, med samme resultater, som viser at effekten er varig.

spill3
Spill med mindre action, som «The Sims», har ikke samme effekt.

Det skal noteres at ikke alle er overbevist av konklusjonene. Ifølge Popular Mechanics er det en annen tilsvarende studie som har vist andre resultater.

Walter Boot, en psykolog ved Florida State University som også forsker på actionspill, mener konklusjonene kan ha blitt påvirket av at respondentene visste de var med i en studie om spill.

– Det vil ha gitt dem et hint om hvordan de skulle prestere i laboratoriet. Folk er smarte. Uansett hva du gjør, så vil folk prøve å finne ut av eksperimentet og komme frem til hva som forventes av dem. Det kan ha store konsekvenser for resultatene i en studie, sier Boot.

Hvorvidt det at action-spillerne ønsket å gjøre det bra i testene gjorde at de klarte å prestere bedre enn den andre gruppen, er et annet spørsmål. I alle tilfeller kommer det garantert nye studier og konklusjoner som graver enda dypere i effektene av dataspill og læring.

Studien er gjort ved Universitetet i Rochester, og publisert i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences. Du kan finne den her.

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.