Rettere sagt – hvorfor er det ikke flere som er det? Hva er det som gjør at de fleste av oss er så klønete med én hånd, når vi kan briljere med presisjon og styrke i den andre?

Dette svarer de på i den seneste episoden av PBS-kanalen «It’s Okay To Be Smart». Se bare her:


Omkring én av ti i befolkningen er venstrehendte. Tallet er vanskelig å si sikkert, da mange som egentlig er født venstrehendte – i alle fall før i tiden – ble lært av foreldrene sine til å bruke «riktig» hånd som barn. Altså den høyre.

«Riktig» og «høyre» er jo til og med samme ord i flere språk, inkludert på engelsk: right. Men det å stryke naturen mot hårene på denne måten kan ha uheldige konsekvenser; når de som er født venstrehendte venner seg til å bruke høyre i stedet, kan det føre blant annet til stamming, ifølge SNL.

Det er også dem som uanstrengt kan bruke begge hender, dette er kjent som ambidekstriAmbi- betyr «begge sider».

Den siste del av dette ordet, -dekstri, er spennende i denne sammenhengen. Det er et ord med røtter i både latin, gresk og sanskrit, og som på den ene siden viser til høyre hånd, på den andre siden til generell dyktighet og smidighet.

Engelske dexterity/dexterous kan oversettes til norsk som noe hendig, en person som er fingernem, eller håndlag – ord som alle sammen har konnotasjoner til bruk av (den høyre) hånden.

Det er bare ett av mange eksempler på at de venstrehendte har språket imot seg. Men som de også påpeker i videoen over: Språk er faktisk noe av nøkkelen til hvorfor vi har en håndpreferanse til å begynne med.

Lyst på en stilig video til? Værsågod:


Før vi spør om hvorfor noen foretrekker å bruke én hånd fremfor den andre, må vi spørre: hvorfor er vi ikke like gode med begge? Hvorfor bruker venstrehendte gjerne også venstre ben når de spiller fotball, og venstre øye når de sikter på noe?

I den grad vi ser håndpreferanser hos dyr, er det mye mer likt fordelt mellom hver av labbene. Hvorfor så mange av oss mennesker er høyrehendte vet vi ikke sikkert, ennå. Men vi kan si at det har å gjøre med hvordan hjernen vår er bygd opp.

Menneskehjernen er ekstremt kompleks, og gjennom sin utvikling har enkelte kompliserte oppgaver – som å håndtere språk, eller finmotorikk – blitt samlet i visse deler av hjernen for å fungere mest mulig effektivt.

Sentrene for språk og motorikk er som oftest plassert i venstre hjernehalvdel, eller hemisfære. Store Medisinske Leksikon forklarer at den venstre sfæren her er dominant, men at nervebanene krysser over til motsatt – altså høyre – side av kroppen. Til høyre arm, fot, øye og så videre. Dette er del av svaret.

Men det er et problem med denne forklaringen. Nemlig at også de fleste venstrehendte har språk- og finmotorikksentrene i venstre hjernehalvdel, og at enkelte høyrehendte har dem i høyre. Det er altså ingen absolutt sammenheng mellom sfæredominans og håndpreferanse.

Håndpreferanse har også med gener å gjøre. Men det er ikke slik at venstrehendte foreldre uten videre får venstrehendte barn.

Én studie viste at der to høyrehendte foreldre har 9 prosent sannsynlighet for å få et venstrehendt barn, er tallet 19 prosent dersom en av dem er venstrehendt, og 26 prosent dersom begge er det. Mer enn dobbelt så stor sjanse. En annen studie viser høyere tall – henholdsvis 16, 20 og 40 prosent – i de samme scenariene.

At det har med genetikk vises også i at eneggede tvillinger i de fleste tilfeller vil ha samme håndpreferanse.

Mye forskning blir gjort på dette feltet, men inntil videre har vi rett og slett ingen endelige svar. Omkring 10 prosent av alle mennesker må fortsatt gå rundt og lete etter spesiallagde redskaper og instrumenter uten å vite hvorfor, i en verden der det aller meste er tilpasset bruk med høyre hånd.

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.