– Hysteri er så mangt, sier folklorist Kristian A. Bjørkelo.

På dagtid er han universitetslektor ved universitetet i Bergen, men i nattens mulm og mørke holder han blant annet forelesninger om vibratorens historie – et verktøy som opprinnelig ble laget for langt mer enn bare kvinnens nytelse.

Faktisk var den et arbeidsverktøy for legestanden – blant annet for å motvirke diagnosen «hysteria». Og hva er hysteria?

Hysteria9113

– Det er en sekkebetegnelse for en del lidelser som rammer kvinner, og et fåtall menn. Listen over mulige symptomer er mange, og strekker seg fra frigiditet til nymfomani, det er både depresjon og utagerende oppførsel.

I nyere tid blir særlig herjing og skriking knyttet til ordet «hysteri» Men både de første teoriene, og selve navnet, kommer fra det antikke Hellas.

Årsaken skulle være en «vandrende livmor». En teori som hadde sitt opphav fra blant andre Platon, før tanken ble videreført av Galen av Pergamon:

– En av legevitenskapens viktigste menn i mellomalderen. Han så hvordan hysteri var en sykdom som ofte traff jomfruer og peppermøer, nonner, enker og hustruer som ikke var nok imøtegått av sine ektemenn, sier Bjørkelo.

– Behandlingen som var foreslått var ulik, avhengig av graden av hysteri og livssituasjonen til kvinnen.

Metodene spente fra å få mannen til å gjøre sin ekteskaplige plikt, til å planlegge giftemål, til å ta seg en «frisk ridetur». Eventuelt en god gammeldags orgasme – men ikke én man stod for selv:

– En jordmor kunne massere kvinnens underliv og slik lokke livmoren til å legge seg til ro. Oljer til slikt bruk har en funnet referanser til langt tilbake i tid, påpeker Bjørkelo.

curious-cures-2

På 1800-tallet kom en sterkere profesjonalisering av legevitenskapen. Der arbeidet før ble gjort av kloke koner og jordmødre, var det nå velutdannede menn – hovedsaklig – som skulle gjennomføre arbeidet, også den manuelle underlivsmassasjen. Og hysteri var fremdeles en vanlig diagnose.

– Eller for å være mer presis, en var mer opptatt av å kategorisere og diagnostisere mennesker, og alt dette som man ikke forsto ved kvinner kunne lett omtales som hysteri, sier Bjørkelo.

– Og selv om diagnosen var stigmatiserende, så var det jo en ganske så kjekk behandling som ventet.

Men behandlingen ble tidkrevende for legestanden – og kanskje heller ikke teknikken var så god – og Bjørkelo hinter til at «musearm» ikke er en så ny diagnose som vi kanskje tror.

Med industrialiseringen på denne tiden ble det dermed et effektiviseringsbehov, hvor mange ulike varianter ble forsøkt. Vibratoren var født, i medisinens tjeneste.

– Man laget pedaldrevne, hånddrevne, lufttrykksdrevne, og vanndrevne massasjeapparat, eller vibratorer om du vil. Og selvsagt dampdrevne. Men det er med batteriet og den elektromekaniske vibratoren at ting virkelig tar av.

Det seksuelle i situasjonen ble underkjent. Dette var ikke masturbasjon, men legevitenskap – og det ble kranglet mellom ulike leire i legevitenskapen om hvorvidt maskinene faktisk hadde like stor helende kraft som «håndspåleggelsen» fra gammelt av.

Da elektrisiteten kom til hjemmene, dukket også vibratoren opp ganske raskt. Faktisk var vibratoren det sjette elektriske husholdningsapparatet til hjemmebruk – patentert i 1902 – like etter symaskinen, viften, tekokeren og toasteren – omtrent et tiår før støvsugeren og strykejernet.

Til salgs i et hvilket som helst magasin.

Og med fremveksten av teknologien forandret også legevitenskapen seg.

– På begynnelsen av det tjuende århundret ble hysteri erstattet av nye, gjerne freudianske diagnoser, og i etterkrigstiden har man gått helt bort fra å bruke det som term, sier Bjørkelo.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=BOR4XTRtxJg?rel=0]
Han fremhever «The Technology of Orgasm: ‘Hysteria’, the Vibrator and Women’s Sexual Satisfaction» av Rachel Maines som «selve boken» om temaet for interesserte, og han har selv skrevet artikler og foredrag om vibratorens historie, som han selv mener sier mer enn man tror om synet på kvinners seksualitet – for noe som i dag blir sett på som et symbol på kvinnelig frigjøring.

– Vibratorens historie er jo en indikasjon på hvordan menn har sett på seg selv som forvaltere av kvinners helse – og seksualitet, sier Bjørkelo.

– For mange blir det nok utelukkende et eksempel på hvordan menn har overstyrt kvinner, men man kan også se på det som et eksempel på hvordan menn ikke forstår kvinner i det hele tatt og famler rundt i blinde – under stakken.

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.